Smitte på slagteri kobles til udbrud i Nyborg og Odense

Stigningen i antallet af smittede i Nyborg skyldes primært udbruddet på Danish Crown-slagteri i Ringsted, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I starten af august blev slagteriet Danish Crown i Ringsted lukket ned efter et større coronavirusudbrud, og i dagene efter oplevede blandt andet Nyborg og senere Odense en stigning i antallet af smittede. 

Smitten steg så meget i Nyborg i dagene efter slagterilukningen i Ringsted, at sundhedsmyndighederne satte den østfynske by under skærpet opmærksomhed.

Der er dog ikke helt tilfældigt, at Nyborg og senere Odense oplevede en stigning i antallet af smittede i kølvandet på Danish Crown-lukningen, hvor over 140 medarbejdere blev smittet med coronavirus.

I Nyborg var stigningen primært knyttet til udbruddet på Danish Crown i Ringsted, og i Odense var stigningen til dels knyttet til udbruddet på samme slagteri. 

Det bekræfter Styrelsen for Patientsikkerhed over for TV 2 Fyn, uden at den kan komme nærmere ind på omstændighederne.

Smittestigning i Vollsmose

Efter Odense og andre dele af landet oplevede en stigning i antallet af smittede, besluttede kommunen at genoprette et testcenter i bydelen Vollsmose, som åbnede 9. juni og lukkede kort efter igen. 

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger har en eller flere af de smittede i Vollsmose haft deres gang på slagteriet i Ringsted, og de har derefter smittet personer i deres omgangskreds. Det betød, at Vollsmose i forrige uge stod for halvdelen af de smittede i Odense. 

Ifølge Odense Kommune skal centret dog ses som en forebyggende indsats og ikke som en reaktion på den seneste udvikling.

Incidenstal under 20 på Fyn

I løbet af de seneste syv dage har der været 29 nye tilfælde af coronavirus i Odense.

Incidenstallet, der viser antallet af registrerede smittede per 100.000 indbyggere, er 14,2 i Odense og altså under 20, som vil få myndighedernes øgede opmærksomhed.  Odense har Fyns højeste incidenstal. 

Til sammenligning har der kun været ét nyt tilfælde i Nyborg de seneste syv dage, som derfor ikke længere er under skærpet opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne, da incidenstallet for længst er faldet og p.t. er på 3,1. Der er ingen fynske kommuner med incidenstal over 20.