I det fynske folks tjeneste

Tjek af lastvogne med farligt gods

Rigspolitiet og Fyns Politis Færdselsafdeling har i to dage lavet kontrol af store lastvognstog med farligt gods blandt andet til Kommunekemi i Nyborg.

02:03

Lastbiler med farligt gods kontrolleres ved Nyborg.

1 af 2

Fortsætter i morgen

Lastbilerne er blevet nøje gennemgået på parkeringsområdet ved McDonalds ved Nyborg.

Der er taget prøver af lastbilernes indhold for at se om det svarer til chaufførerens dokumenter. Og det kontrolleres om fragten bliver transporteret efter reglerne.

Kontrolaktionen fortsætter i morgen.