Undersøgelse konkluderer: Der er ingen krænkelseskultur i Nyborg

Byrådet i Nyborg modtog tirsdag resultatet af den undersøgelse, der blev sat i gang i kommunen, efter en række krænkelsesager kom frem sidste år. Ifølge rapporten er der ingen krænkelseskultur i kommunen.

Selvom der har været uro i Nyborg Kommune det seneste halve år blandt både medarbejdere og chefer, så har kommunen ikke en krænkelseskultur. 

Det fastslår virksomheden Komponent, der tirsdag præsenterede en undersøgelse af kulturen i Nyborg Kommune for kommunens ledelse og byrådet.

Undersøgelsen blev sat i værk blandt andet på baggrund af en famøs julefrokost, der kostede vicekommunaldirektør Søren Møllegård sit job. Han blev fyret for upassende opførsel

Derudover har en whistleblower fortalt om en gennemgående syg kultur med krænkelser og dårligt arbejdsmiljø. 

I de måneder, det har taget af gennemføre undersøgelsen er kommunens sundheds- og ældrechef Mette Bill Ladegaard stoppet efter gensidig aftale, erhvervschefen har sagt op og kommunaldirektør Lars Svenningsen har været sygemeldt på grund af stress

Tilfredse politikere

Men ifølge undersøgelsen fra Komponent er der ikke og har ikke været tale om en krænkelseskultur i Nyborg Kommune.

Det vækker naturligvis tilfredshed blandt politikerne.

- Jeg er glad for den værdifulde viden vi nu har fået. Og jeg er også glad for, at der ikke er en syg kultur eller en krænkelseskultur i kommunen, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

- Det er en lettelse, at vi ikke har en krænkelseskultur, men det kommer også frem, at der en lang række ting vi skal arbejde med, og det var nok ikke kommet frem, hvis vi ikke havde fået lavet denne analyse, siger byrådsmedlem Michael Gertsen (K).

Undersøgelse fik kritik

Undersøgelsen blev iværksat i april og mødte allerede fra start modstand fra flere sider.

Tidligere har undersøgelsen fået stor kritik fra en ekspert, fordi tidligere medarbejdere i kommunen ikke har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet eller deltage i interviews.

Undervejs har også valget af Komponent, som leverandør af undersøgelsen fået kritik fra flere sider.

Komponent er et fælleskommunalt udviklings- og rådgivningscenter, som ejes af Kommunernes Landsforening, og dermed er Nyborg Kommune medejer af Komponent.

Arbejdskonsulent og tidligere professor på det nationale center for arbejdsmiljø Tage Søndergaard Kristensen påpegede derfor, at valget om at bruge Komponent muligvis ikke giver den ønskede uvildige undersøgelse.

- Alt andet lige ville man nok aldrig vælge sådan et firma, hvis man ville have en undersøgelse, der var uvildig. Der er ikke rigtig nogen armslængde, som man plejer at anbefale, har han tidligere fortalt til TV 2 Fyn.

Behov for forandringer

Politikerne i Nyborg iværksatte undersøgelsen for at få afklaret, om der er eller har været en mulig krænkelseskultur. Samtidig skulle Komponent give et samlet overblik over samarbejdsformer og generel arbejdskultur i Nyborg Kommune.

Undersøgelsen er gennemført anonymt og er baseret på spørgeskemaundersøgelser, personlige interviews og whistleblowerhenvendelser.

Undervejs har TV 2 Fyn beskrevet, hvordan tidligere og nuværende ansatte i Nyborg Kommune frygtede for, om anonymiteten i undersøgelsen kunne opretholdes.

Selvom undersøgelsen konkluderer, at der ikke findes en krænkelseskultur i Nyborg Kommune, og at det overordnet står godt til i organisationen, så anbefaler rapporten samtidig, at kommunen udvikler og styrker kulturen i kommunen.

Uformelle beslutninger

Undersøgelsen fastslår, at der er behov for øget professionalisering af arbejdsgangene, en såkaldt politisk personaleledelse og et behov for oprydning i uformelle faglige og personlige relationer og magtstrukturer. 

Samtidig skal kommunen fokusere på arbejdsfælleskaber på tværs af organisationen og afdelinger imellem, hedder det i undersøgelsen. 

- Der foregår mange uformelle ting, der gør det uigennemsigtigt for medarbejderne, hvor beslutningerne bliver truffet, og det andet er, at vi som politikere skaber travlhed, fordi vi har meget travlt med at få sendt beslutninger ud i organisationen uden at få fulgt op på det, siger Suzette Frovin fra SF.

- Det bliver nu byrådets opgave at sikre de ændringer der skal til, for at skabe en arbejdsplads hvor samarbejde og fokus på sammen at løse opgaver og udfordringer får det stærkest mulige fokus. Til gavn for både medarbejdere, borgere og hele Nyborg Kommune, hedder det i pressemeddelelse fra Nyborg Kommune.

- Nu skal vi løse de problemer, vi har, og have inddraget medarbejderne i de løsninger, der er brug for, lyder det fra borgmesteren. 

Tidligere på ugen kom det frem, at Nyborg Byråd om kort tid skal tage stilling til, om den sygemeldte kommunaldirektør Lars Svenningsen fortsat skal være ansat i Nyborg Kommune.