I det fynske folks tjeneste

Undervisningsministeren: Intet grundlag for at bortvise somaliske elever i Nyborg

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i et ministersvar, at hun ikke mener, at der var grundlag for at bortvise to somaliske piger fra Nyborg Gymnasium.

Undervisningsminister Merete Riisager afviser i sit svar at kommentere på den konkrete sag fra Nyborg. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, gjorde ikke noget ulovligt, da han lod to somaliske piger fortsætte i 10. klasse på skolen, selvom pigernes familie havde fået afslag på opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen.

Det står klart, efter at undervisningsministeren torsdag har svaret på det spørgsmål, som Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen stillede ministeren i sidste uge.

Læs også Minister inddraget i sag om to udviste somaliske piger

Her spurgte den fynske politiker, om "en rektor kan se stort på Udlændingestyrelsens afgørelse, og hvilke følger hun mener, det bør have for hans ansættelse".

Undervisningsminister Merete Riisager afviser i sit svar at kommentere på den konkrete sag fra Nyborg, da hun ikke kender de nærmere omstændigheder - herunder hvilke konsekvenser rektorerens ageren kan få for hans ansættelse.

Ingen hjemmel i lovgivningen

Undervisningsministeren understreger dog, at der i den gældende lovgivning for elever i 10. klasse ikke er grundlag for bortvise de to somaliske piger fra undervisningen.  

- Jeg har naturligvis en klar forventning om, at skoleledere og rektorer overholder gældende love og regler. Det gælder også de beslutninger,som kommunalbestyrelsen og udlændingemyndighederne træffer i forhold til skolens eller institutionens virke.

- Jeg kan ud fra det oplyste ikke vurdere, om det er tilfældet her, idet der ikke i lovgivningen i forhold til 10. klasse er fastsat eksplicit krav om opholdstilladelse som betingelse for optagelse. Der er heller ikke i den lovgivning, der gælder for elever i 10. klasse, hjemmel til at bortvise en elev, fordi elevens opholdstilladelse bortfalder.

Merete Riisagers (LA) svar på Alex Ahrendtsens (DF) §20-spørgsmål. 

"Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder i den konkrete sag fra Ny-

borg og kan på den baggrund ikke kommentere på rektorens ageren,

herunder hvilke konsekvenser denne ageren måtte have for rektorens

ansættelse.

 

Jeg har naturligvis en klar forventning om, at skoleledere og rektorer

overholder gældende love og regler. Det gælder også de beslutninger,

som kommunalbestyrelsen og udlændingemyndighederne træffer i for-

hold til skolens eller institutionens virke.

 

Jeg kan ud fra det oplyste ikke vurdere, om det er tilfældet her, idet der

ikke i lovgivningen i forhold til 10. klasse er fastsat eksplicit krav om

opholdstilladelse som betingelse for optagelse. Der er heller ikke i den

lovgivning, der gælder for elever i 10. klasse, hjemmel til at bortvise en

elev, fordi elevens opholdstilladelse bortfalder."

 

For god ordens skyld vil jeg bede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

om at vurdere, hvorvidt sagen giver anledning til yderligere."

Se mere

Undervisningsministeren skriver videre, at hun vil bede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurdere, om sagen giver anledning til yderligere.

Derfor tyder meget på, at de to somaliske elever kan fortsætte i 10. klasse på Nyborg Gymnasium.