I det fynske folks tjeneste

Usikkerhed om økonomiske fordele fra omstridt detailcenter i Nyborg

Eventuel Lynfrosten-forurening i kommunale regnvandsledninger skal undersøges nærmere.

Det er ikke nogen let og entydig opgave at regne de økonomiske fordele for Nyborg Kommune ud i forbindelse med planerne om et nyt detailhandelscenter på den stærkt forurenede Lynfrosten-grund.

Det fremgår af en række svar til socialdemokraterne i Nyborg Byråd.

Måske kan kommunens netto-skatteindtægter blive forøget med 2-4 millioner kroner om året, men resultatet kan også blive et helt andet viser et svar fra teknik- og miljøforvaltningen i Nyborg til byrådets socialdemokrater.

Kommunen har netop fået 45 høringssvar ind i forbindelse med den lokalplan, der er lagt for butiksområdet, og i den plan henvises til forskellige omsætnings-scenarier.

Et af budene er, at omsætningen i Nyborg samlet set kan komme til at stige med 26-28 procent, svarende til 105 til 112 millioner kroner om året.

Læs også Plan for Lynfrosten: Nyt butiksområde deler bymidte

Men det kommer helt an på præcist hvilke butikker, der kommer i det nye center – og hvor meget omsætning det vil tage fra butikkerne i bymidten.

Selskabsskat

Hvor meget selskabsskat det nye center vil generere er et åbent spørgsmål. Det kræver for det første, at butikkerne generer et overskud, hvilket er usikkert i etableringsfasen.

Dernæst tilfalder selskabsskatten i første omgang den kommune, hvor hovedsædet eller holdingselskabet befinder sig (og det behøver ikke at være i Nyborg).

Herefter fordeles selskabsskatten til afdelingskommunerne ud fra lønsummens fordeling i hovedsædet og de enkelte afdelinger.

Læs også Lynfrost-krigen: - Vi kunne flytte den her forurening

”De samlede økonomiske konsekvenser for Nyborg Kommune er derfor meget vanskeligt at vurdere og vil også afhænge af fordelingsnøglen af selskabsskatter i de pågældende virksomheder. Endvidere forventes der ændringer af udligning af selskabsskatten i den kommende udligningsreform. Beregnet ud fra en nettofortjeneste på 25 procent af omsætningen skønnes kommunens selskabsskatter at blive forøget med 2-4 mio. kroner”, hedder det afdelingens svar.

Hvor mange skattekroner de ansatte i detailcentret vil lægge i kommunekassen afhænger helt af, om arbejdskraften er bosat i Nyborg, og at der ikke alene bliver tale om en overflytning af medarbejdere fra bymidten til detailcenteret.

Nye undersøgelser af forurening

Et andet tema i Socialdemokraternes spørgsmål til teknik- og miljøforvaltningen er forureningen fra Lynfrosten-grunden, og selv om Region Syddanmark har sagt god for, at forureningen ikke skader vandmiljøet i Storebælt, er der yderligere undersøgelser på vej.

Undersøgelserne drejer sig om kommunens regnvandsledninger og dræn i området.

I nærheden af Nyborg Badeland samler tre regnvandsledninger sig, og vandet pumpes videre mod det kommunale renseanlæg. Regnvandet bliver herefter ført sammen med det rensede spildevand til havledningen i Storebælt.  

”Der er konstateret indhold af fenol i vandet fra regnvandspumpen, der kan være årsagen til lugtgener i området. Teknik- og Miljøafdelingen har derfor lavet en aftale med Cowi om at få taget vandprøver fra de pågældende regnvandsledninger og få disse vandprøver analyseret for indhold af forurenende stoffer”, hedder det i svaret.

Læs også Lynfrosten-forurening: Dansk Folkeparti skifter hest - er nu imod lokalplan

Kommunen vil efter tv-inspektionen og resultaterne af vandprøver i samarbejde med forsyningsselskabet NFS vurdere på mulige løsninger til at mindske afledning af vand, der kan indeholde forurenende stoffer til regnvandspumpen og afhjælpning af lugtgener.