Vandstigning kan lamme togtrafikken ved Nyborg

En ny rapport viser at jernbanen ved Nyborg kan være i overhængende fare for at blive oversvømmet ved orkan eller skybrud. Det kan lamme infrastrukturen i hele landet.

Et kort fra Naturstyrelsen viser hvilke områder af Nyborg, der vil blive oversvømmet, når vandet stiger. Analysefirmaet Siolit har gennemgået materialet og konkludere, at 800 meter af jernbanestrækningen ved Storebæltsforbindelsen risikerer at blive lammet.

- Den viser at selve banelegemet vil være under vand ved stormflodsituationer med en vandstand på 1,70 meter, siger Christian Jensen der er indehaver af Siolit.

Da Bodil hærgede i starten af december sidste år, steg vandstanden i Odense Fjord med 1,8 meter, så en oversvømmelse på 1,7 meter ved Nyborg er slet ikke usandsynligt.

- Det kan ske i overmorgen. Det kan ske ved en orkan eller ved et skybrud, hvor vandet fra oplandet søger mod vandet, siger Christian Jensen.

En oversvømmelse af de 800 meter jernbaneskinner vil få uoverskuelige følger for togtrafikken i hele landet, og lamme infrastrukturen i lang tid.

For at forhindre oversvømmelser skal Nyborg have sikret havneområderne og kysterne mod ekstreme vejrfænomener.

- Vi skal have lavet en sikringslinje ude ved kysten. Vi er nødt til at bygge nogle barriere så vandet bliver ledt væk fra banelegemet, siger direktøren fra Siolit.

I Nyborg Kommune er man klar til at tage udfordringen op.

- Det tager vi alvorligt. Vi er netop gået i gang med at lave en klimatilpasningsplan og det er en udfordring vi tager på os, siger borgmester i Nyborg, Kenneth Muhs(V).