I det fynske folks tjeneste

Varme fra Nyborg til Ullerslev

Nyborg Forsyning og Service, NFS, vil lægge en fjernvarmeledning fra Nyborg til Ullerslev. Det betyder billigere varme til beboerne i Ullerslev

Med den ny ledning får borgerne i Ullerslev gavn af den miljørigtige spildvarme fra Kommunekemi og får på sigt samme varmepris som i Nyborg.

At det kan lade sig gøre skyldes at Kommunekemi har fået mere affald til behandling, så der produceres mere varme.

Desuden har Kommunekemi optimeret sin produktion sådan, at varmen produceres, når der er brug for den.

Ledningen ventes at komme i brug til fyringssæsonen 2009 - 2010.

NFS vil undersøge muligheden for at udbrede fjernvarme til andre dele af Nyborg Kommune.