Vildere vejr truer: 100.000 ton granit skal forhindre oversvømmelse af Storebæltstunnellen

Digerne ved Sprogø er nu blevet sikret, så havet i fremtiden ikke oversvømmer Storebæltstunnellen. Sikringen har kostet 30 millioner kroner.

Digerne omkring Sprogø er nu blevet forhøjet og sikret med 100.000 ton granitsten. 

Det sker for at sikre Storebæltstunnellen mod fremtidens klimaudfordringer, hvor stigende vandstand truer med at oversvømme den. 

Hver dag drøner 21.000 togpassagerer under Storebælt. Nu er tunnellen blevet sikret mod oversvømmelser. Digerne omkring Sprogø er blevet forhøjet halvanden meter.
Hver dag drøner 21.000 togpassagerer under Storebælt. Nu er tunnellen blevet sikret mod oversvømmelser. Digerne omkring Sprogø er blevet forhøjet halvanden meter.
Foto: Sund & Bælt

- Når vi ser ind i beregningerne for vejret og klimaet over de næste 50 år, kan vi forvente stigende vandstande og voldsommere hændelser som stormflod og større bølger. Så det giver rigtig god mening at sikre vores anlæg nu, siger Jan Lyngsø, driftsleder i Sund & Bælt i en pressemeddelelse. 

Ifølge tal fra Sund & Bælt kører 21.000 togpassagerer hver dag under Storebælt.

Sker én gang hver titusinde år

Siden september 2018 har man arbejdet på at forhøje digerne fra 5 meter til 6,5 meter på nordsiden af Sprogø, så de kan modstå større bølger og en øget vandhøjde på op til 3,25 meter over daglig vande. 

Dét er et vandstandsmål, som statistisk set kun vil ske én gang hver titusinde år - altså en 10.000 års hændelse.

Digerne ved Sprogø er blevet højere for at stoppe havet i at oversvømme Storebæltstunnellen.
Digerne ved Sprogø er blevet højere for at stoppe havet i at oversvømme Storebæltstunnellen.
Foto: Ole Holbech

Det har kostet 30 millioner at klimasikre digerne, og der er blevet brugt 100.000 ton granitsten i forskellige størrelser. De største granitsten vejer cirka 1.000 kilo. 

I løbet af de næste par år fortsætter arbejdet med at sikre Storebæltsforbindelsen, når jernbanestrækningen ved Halsskov og Nyborg skal klimasikres.