Brahesholm Projektet giver unge drenge mod på skolegangen

Brahesholm Projektet begyndte for ti år siden som et projekt, der skulle hjælpe unge i Assens Kommune ud af kriminalitet.I dag fungerer Brahesholm som et skoletilbud for unge, der på grund af faglige, sociale eller psykiske problemer mistrives i folkeskolen. Stedet har stor succes med at få vendt mistrivsel og skoletræthed til det stik modsatte - glade elever, der gør deres skolegang færdig, stort set uden fravær.

Nyhedsudsendelse: 19:30 - 13. maj. 2018