100.000 ton jord i overskud fra Odense Letbane

Odense Letbane graver umiskendeligt meget i disse tider, og det forventes at resultere i 100.000 ton jord i overskud. Det skal genbruges til nye formål.

Langs den 14,5 kilometer lange strækning i Odense graves der jord op. Masser af jord, så letbanen kan lægges. Faktisk så meget, at Odense Letbane i forbindelse med gravearbejdet forventer at have 100.000 ton jord i overskud. 

De mange tusind ton jord har Odense Letbane dog en plan for, hvad de skal bruges til. Det skriver de i en pressemeddelelse på deres hjemmeside. 

Jorden, som letbanen graver op i forbindelse med sporarbejdet, er som det meste jord i byområder klassificeret som "ren" eller "lettere forurenet". 

Genanvendes i lokalområdet

Den rene jord Odense Letbane køres ud til Lindø Port of Odense, hvor de vil anvende jorden til en stor udvidelse af Terminal Nord. 

Det er området her ved Lindø, der skal udvides. Ole Holbech

Den "lettere forurenede" jord skal bruges til at lave støjvolde rundt om den nye motocrossbane ved Kærby Mose uden for Odense. 

-  Vi er glade for, at de mange ton jord fra vores sporarbejde kan blive genbrugt et andet sted i nærområdet – frem for at det skal køres til deponi et ukendt sted. Den samlede mængde jord svarer til flere tusinde lastvognlæs, så alene på grund af transporten er det vigtigt, at vi kan håndtere overskudsjorden lokalt, siger Thomas Sjøgren, projektchef for sporarbejdet hos Odense Letbane P/S i pressemeddelelsen.