I det fynske folks tjeneste

1.000.000 træer: Dit drikkevand er sikret

Flere træer giver rent drikkevand, plads til leg og mere natur i byen. Og nu er rammerne på plads til at lade Elmelundskoven i Odense vokse sig endnu større.

Foto: Ole Holbech

Torsdag underskrev Naturstyrelsen, VandCenter Syd og Odense Kommune nemlig en aftale, der skal sikre rent grundvand, øge naturen i byen og give odenseanerne en skov til leg og læring.

- Vi tager det ofte for givet, at det vand, der kommer ud af vores haner, er rent og uden eksempelvis bismag af klor. Men det er absolut ikke en selvfølgelighed i den verden, der omgiver os. 

Jane Jegind

- Jeg var med til at plante nogle af træerne, da vi fejrede den første del af Elmelund Skov i foråret 2014. Det er et vigtigt samarbejde, som vi nu fortsætter med en ny aftale. Jeg er glad for at skrive under på vegne af Odense Kommune, fordi vi med den nye samarbejdsaftale sikrer grundvandet samtidigt med, at vi kan øge mængden af natur til glæde for odenseanerne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

Projektområdet for Elmelund Skov omfatter i alt ca. 740 ha. Inden for projektområdet har Naturstyrelsen allerede skovarealer på ca. 270 ha og Odense Kommune på ca. 80 ha.

- Vi tager det ofte for givet, at det vand, der kommer ud af vores haner, er rent og uden eksempelvis bismag af klor. Men det er absolut ikke en selvfølgelighed i den verden, der omgiver os. Det er vigtigt, at vi samler alle gode kræfter for fortsat at sikre grundvandet i Odense. Jeg er derfor oprigtigt glad for, at vi sammen med VandCenter Syd og Naturstyrelsen fortsatte det gode samarbejde, siger Jane Jegind.

En million træer

- Der er allerede plantet 700.000 træer i Elmelund Skov, og med den nye aftale kan antallet af træer runde en million. Dermed bliver der plads til endnu mere friluftliv, endnu mere natur, og at endnu flere af Odenses borgere kan slukke tørsten i rent drikkevand fra grundvandet under skoven, siger direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe.

Fakta

 
  • Projektets formål er at beskytte drikkevandet til VandCenter Syds kildeplads samt at udvide det statslige og kommunale skov- og naturområde kaldet Elmelund Skov i Odense Kommune.
  • Under markerne i og omkring Elmelund ligger det grundvandsmagasin, hvorfra der på længere sigt blive indvundet op til 3 mio. m3 grundvand om året. Det svarer til en tredjedel af forsyningen til borgerne i Odense.
  • Den bedste måde at beskytte grundvandet på, er ved at plante skov. Hvor der vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift.
  • Projektområdet omfatter i alt ca. 740 ha. Inden for projektområdet har Naturstyrelsens allerede etablerede skovarealer på ca. 270 ha og Odense Kommune på ca. 80 ha.
  • Den nye samarbejdsaftale åbner for muligheden at udvide skoven med 140 ha.

 

01:52

Flere træer giver rent drikkevand, plads til leg og mere natur i byen. Og nu er rammerne på plads til at lade den nye Elmelundskov ved Odense vokse sig endnu større.

Luk video