11 private leverandører af hjemmehjælp godkendt i Odense

Odense Kommune har forhåndsgodkendt 11 private leverandører af hjemmehjælp efter indførelsen af nye skærpede krav til leverandørerne.

Tre gange på to år gik private hjemmepleje-firmaer konkurs og efterlod Odense Kommune med en akut og dyr ekstra opgave med at erstatte deres arbejde, ligesom det skabte en del utryghed blandt de ældre, som stod uden hjælp fra den ene dag til den anden.

Derfor besluttede byrådet i foråret at skærpe kravene til leverandørerne. 

Odense Kommune skal løbende have indsigt i firmaernes økonomi og holdes skadesfri i tilfælde af konkurs.

De private leverandører skulle genansøge om at levere deres ydelser efter de nye krav, og den proces er nu overstået.

11 leverandører er forhåndsgodkendt og mangler blot at underskrive kontrakten. En af dem er en helt ny leverandør, som ikke før har været i Odense.

Tidligere leverandør, Odense Hjemmeservice, har ikke genansøgt, og Hjælp til Hjemmet har ønsket kun at levere personlig pleje, hvilket kommunen har accepteret.

De 113 borgere, der har fået praktisk hjælp fra de to firmaer vil blive kontaktet henover sommeren, så der kan findes ny leverandør med start til september.

- Nu har vi taget de nødvendige skridt for at minimere risikoen for konkurs, selvom man selvfølgelig aldrig kan gardere sig 100%, siger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen, Enhedslisten.

Listen over de godkendte firmaer og flere oplysninger om de nye krav findes her