I det fynske folks tjeneste

171 spare-forslag fra borgerne

Afskaf SFO-ledelserne, drop indkøbsaftaler og nedlæg afgangsprøverne. Sådan lyder nogle af de 171 spareforslag Børn- og Ungeforvaltningen i Odense har modtaget fra borgerne.

Børn- og ungeområdet i Odense skal til næste år spare 61 millioner kroner. Derfor bad politikerne odenseanerne om hjælp til kreative spareforslag, der kan supplere det omfattende sparekatalog politikerne allerede arbejder med.

Kommunen har i alt modtaget 171 forslag ved fristen udløb 16. august til besparelser på hjemmesiden "Din Ide". 47 forslag handler om Skole og SFO, 53 om børnepasning, 18 om udsatte familier og unge, 8 om idræt og fritid og 45 om andre områder.

Få brugbare forslag

Børn- og Ungeforvaltningen har inddelt spareforslagene i fem forskellige kategorier. Kun to ideer kan ifølge forvaltningen umiddelbart iværksættes nu, mens 20 forslag skal undersøges nærmere. Resten af forslagene er enten allerede i gang, hører ikke under Børn- og Ungeområdet eller er irrelevante.

Her er et udpluk af de mange forslag:

Indfør betaling hvis man henter sit barn for sent. Oplever ofte at børn bliver hentet for sent, så vi som personale får ekstra tid, hvilket går fra resten af gruppen, når vi skal have den tid fri på andet tidspunkt.

Afskaf SFO-ledelsen og lad institutionslederne overtage denne funktion. Dette vil også sikre en bedre overgang mellem daginstitutionsområdet og skolen.

Benyt i højere grad Open Source programmer, både i administrationen og i undervisningen.

Drop afgangsprøverne i folkeskolen - der er alligevel ikke nogen, som bruger dem til noget som helst. De elever, som vil på gymnasiet, er alligevel reelt optaget pr. 15. marts, altså inden prøverne begynder. Der er ingen karakterkrav på tekniske skoler og handelsskoler. Der bruges enormt mange spildte penge på censorer, prøveforberedelse m.m.

Studietur i Wales!! Man kan undre sig over, at i denne meget økonomisk stramme tid, hvor der bliver sparet mange penge på skoleområdet, daginstitutionsområdet og de udsatte børn og unge, at Rådmand Stina Willumsen med følge, vælger at tage på "studietur" til Wales i 1 uge!!Gratis er det jo nok ikke?! .. og der er også planlagt flere "studieture" i udlandet for Børn og Ungeudvalget i løbet af efteråret ... er det sådan man sparer penge ... og er "inspiration"?

Hvorfor skal det være gratis for unge at komme ind på friluftsbadet ? Det koster at køre eller tage bussen til strande. Man kunne evt. indføre et sæsonkort eller evt. et familiepas, som dækker alle personer i en familie.

Sæt en grænse for hvor mange møder hver enkelt børnehave mm må have. Jeg oplever alt for mange overflødige møder om småting, som lederen burde have kompentence til at afgøre. Det vil sikkert irritere de meget talende pædagoger, men spare meget tid, til gavn for kerneopgaven, at passe børn.

Læs alle forslagene her

Se alle borgernes spareforslag her