2100 børn på venteliste: Stor mangel på tandlæger på Fyn

En stor gruppe børn og unge under 18 år står i kø til at få en tandbehandling. Det kan betyde varige men til 200 børn, hvis ikke de får den nødvendige hjælp.

I alt 2100 børn og unge på Fyn står på en venteliste for at få ordnet deres tænder, og det er en kraftig forværring i antallet af patienter siden 2019. 

Tandreguleringscenter Fyn (TRCF) har ikke mulighed for at behandle patienterne, og ventelisterne vil fortsat blive længere.

Det bekymrer Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, der har sat sagen på dagsordenen til Børn- og Ungeudvalgets møde 23. juni.

- Vores børn og unge kan ikke være tjent med den lange venteliste, vi har - og som desværre er forværret under covid-19-nedlukningen. Det er ikke rimeligt over for de unge, at de får bøjle på i en sen alder, og at deres behandlinger bliver mere besværlige og længerevarende - og dermed dyrere - end nødvendigt, siger børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley (R).

Kendt problematik

Den store mangel på børnetandlæger tandlæger og specialtandlæger har længe været et problem. Men siden oktober 2019 er der kommet 20 procent flere patienter på ventelisten.

- Det er en gammel problematik, men når vi ser, at ventelisten er vokset og gået i den negative retning, skyldes det, at vi ikke har specialtandlæger nok på landsplan og ikke nok i forhold til vores normering. Ventelisterne er så ekstra forlænget af coronasituationen, hvor vi kun har haft mulighed for en gradvis genåbning, siger sundheds- og forebyggelseschef i Odense Kommune, Sonja Serup Hansen til TV 2/Fyn.

quote Lige nu og her er der behov for at skrue op for aktiviteten i Tandreguleringscentret - og så må landspolitikerne også på banen og hjælpe med, at vi får uddannet flere tandlæger.

Susanne Crawley (R), rådmand i Børn- og ungeforvaltningen, Odense Kommune

Hun fortæller, at nye behandlinger ikke kan igangsættes, mens de, som allerede er i gang, bliver forsinket.

200 kan få varige men

Blandt de mange børn og unge på ventelisten er særligt to typer patienter udfordret.

Det gælder de patienter, der har høj skaderisiko og behov for behandling omgående. Hvis ikke de får deres behandling, kan de får varige men.

Dertil er der de ældste patienter, der ikke kan nå at få igangsat en behandling, før de fylder 18 år. Jo ældre patienterne er, jo længere og dyrere bliver behandlingsforløbet. Selvom patienterne når at få igangsat behandlingen, før de rammer deres 18-års fødselsdag, skal behandlingerne færdiggøres i kommunalt regi. 

Det gule område og den røde, stiplede linje er en grafisk illustration af den akkumulering, der sker, når patienterne bliver ældre. Det betyder, at der gradvis oplagres skader, der ikke bliver behandlet.
Det gule område og den røde, stiplede linje er en grafisk illustration af den akkumulering, der sker, når patienterne bliver ældre. Det betyder, at der gradvis oplagres skader, der ikke bliver behandlet.
Foto: Odense Kommune

Børn og unge i højrisiko og med høj alder er blot en lille del af ventelisten. Mange hundrede børn kan risikere at få længere og dyrere behandlinger, fordi de ikke kan få en tid hos deres tandlæge, mens skaden er genoprettelig.

- Lige nu og her er der behov for at skrue op for aktiviteten i Tandreguleringscentret - og så må landspolitikerne også på banen og hjælpe med, at vi får uddannet flere tandlæger, siger Susanne Crawley.

Tilførsel af ekstra penge

På ventelisten er der en tilvækst på cirka 25 patienter om måneden, der fylder 16 år. Desuden forventes der cirka 15 procent patienter, der findes ved visitationer i årgang '02 og '04 i løbet af efteråret 2020. Det betyder, at der i alt vil stå godt 350 16-18-årige unge med behov for tandlægebehandling ved udgangen af 2020, hvis ikke behandlingerne igangsættes nu.

quote Ventelisterne er så ekstra forstærket af coronasituationen, hvor vi kun har haft mulighed for en gradvis genåbning.

Sonja Serup Hansen, sundheds- og forebyggelseschef i Odense Kommune

Der skal en fælleskommunal indsats til at for at nedbringe ventelistne. I Odense indstiller forvaltningen nu til, at Børn- og Ungeudvalget træffer beslutning om tilførsel af ekstra økonomi til at dække Odense Kommunes andel i form af 5,6 millioner kroner årligt fra 2021 ttil 2027.

- Det kræver ekstra økonomi, hvis vi skal kunne spille på flere strenge. Det, som forvaltningen lægger op til, er, at det beløb, vi vurderer, der er behov for, skal findes inden for forvaltningens nuværende budget, siger Sonja Serup Hansen.

Politisk pres

I starten af maj sendte Susanne Crawley på vegne af alle kommuner på Fyn et brev til medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg, hvor hun oplyste om den akutte mangel på kommunale børnetandlæger

Den henvendelse har resulteret i, at rådmanden nu får foretræde for Sundhedsudvalget den 30. juni. 

- Der er for få tandlæger at rekruttere fra. Det er Odense Kommune og de øvrige fynske kommuner ikke selv herre over. Vi har brug for, at landspolitikerne tager et medansvar for at løse det problem. Jeg fornemmer en vis erkendelse hos dem. Det er den løsning, der skal hjælpe os i fremtiden, siger Susanne Crawley.

Hvis Tandreguleringscenter Fyn ikke får adgang til flere penge, vil der komme endnu flere børn og unge på ventelisterne i takt med, at skaderne på tænderne bliver tilsvarende værre. Det kan være skæve bid, der kan påvirke både tænder og mundens øvrige funktioner som at synke, tale og tygge.