22 skolebestyrelser sender åbent brev

Børnene er budgetforligets helt store tabere, mener bestyrelserne for 22 skoler i Odense Kommune. De har derfor sendt et åbent brev til byrådet.

Odense Byråd har indgået et enstemmigt budgetforlig under overskriften "Odense - Mod på fremtiden". I forliget fremhæver politikerne, at Odenses folkeskoler får flere penge. Skolerne tilføres 10 millioner kroner ekstra i 2016. Et beløb der stiger til 15 millioner kroner årligt fra 2017 og frem.

- Sandheden er, at folkeskolerne i Odense ikke får en eneste krone mere end sidste år, hvor budgetterne i forvejen var så stramme, at 22 skoler har set sig nødsaget til at afvise dem, skriver de 22 skolebestyrelser i det åbne brev til medlemmerne af byrådet i Odense.

- Det undrer os, hvordan I kan udråbe folkeskolernes børn til de helt store vindere i budgetforliget, når den økonomiske ramme er uændret, og når de besparelser I vil realisere på folkeskoleområdet ikke øremærkes til folkeskolerne. På den vis stiller det aktuelle budgetforlig folkeskolen ringere, da vi ikke ved, hvor store besparelser vi skal levere til andre områder.

Fakta: Læs hele brevet her

Kære politikere i Odense Byråd

Børnene er budgetforligets helt store tabere Kære politikere i Odense Byråd I har netop indgået et enstemmigt budgetforlig under overskriften "Odense - Mod på fremtiden", hvor I samstemmende har udråbt børnene i Odense til de helt store vindere. Men når vi læser budgetforligets tekst, ser vi en ganske anden virkelighed. Sandheden er, at folkeskolerne i Odense ikke får en eneste krone mere end sidste år, hvor budgetterne i forvejen var så stramme, at 22 skoler har set sig nødsaget til at afvise dem. For os ser det ud som om, I ingenting har foretaget Jer i den henseende. Det undrer os, hvordan I kan udråbe folkeskolernes børn til de helt store vindere i budgetforliget, når den økonomiske ramme er uændret, og når de besparelser I vil realisere på folkeskoleområdet ikke øremærkes til folkeskolerne. På den vis stiller det aktuelle budgetforlig folkeskolen ringere, da vi ikke ved, hvor store besparelser vi skal levere til andre områder. Børnene i folkeskolen er ikke blandt de store vindere af budgetforliget. Sagen ser således ud: I foråret 2015 afviste 22 skolebestyrelser at godkende årets budget, fordi de ikke så sig i stand til at leve op til Odense Kommunes krav til folkeskolerne, herunder ressourcekrævende forandringer som folkeskolereform og inklusion. Ud over at have påført folkeskolerne enorme besparelser på bare få år, inddrog I også en stor del af midlerne til vikarer. I rådede en smule bod på det ved at sende et engangsbeløb på 10 mio. kr. tilbage igen - men allerede inden besparelserne, var vi på skolerne voldsomt pressede i forhold til vikardækning. Nu hvor engangsbeløbet er brugt, fylder de 10 mio. kr. i det kommende års budget blot et kæmpe tomt hul ud på vikarkontiene. Altså, er vi i akkurat samme situation som inden budgetforliget. Vi mangler penge, mange penge. Det bringer os tilbage til de afviste skolebudgetter. I har ikke forholdt jer til, hvad vi som skolebestyrelser skal gøre, når nu budgetsituationen i praksis er uændret, men vi stadig skal leve op til de samme krav. Slækker vi på kravene i vores tilsyn, eller overskrider vi budgetterne? Og hvad med næste års skolebudgetter. Der er ikke udsigt til, at vi kan stå inde for godkendelse af dem. Vi vil også gerne have svar på, om budgetforliget skal forstås sådan, at de besparelser I lægger op til på folkeskoleområdet ikke nødvendigvis tilfalder folkeskolerne, men børn og unge i Odense. Hvis dette er korrekt, risikerer vi, at der sendes endnu flere penge ud af folkeskolernes budgetter. Hvad har børnene i folkeskolen vundet ved dette? Vi har i forvejen mere end vanskeligt ved at få råd til helt basale ting i folkeskolen, f.eks. en lærer/pædagog til alle klasser, lærebøger og tidssvarende inventar. Og så taler vi endnu ikke om at få råd til folkeskolereform, inklusion, differentiering, it og alt det andet. Når I udråber folkeskolernes børn til budgetforligets vindere, har vi altså utrolig svært ved at se og forstå det. Vi ser folkeskolerne og børnene i Odense som taberne i det indgåede forlig. Vi skal gennemføre dette århundredes største forandring på folkeskoleområdet uden hverken politisk eller økonomisk opbakning. Vi har svært ved at se, at I ønsker at prioritere folkeskolerne i Odense. Vi ville ønske, I ville forholde Jer til den umulige opgave, I stiller os (og til de mange skolebestyrelsers manglende godkendelse af budgettet), og vi ville ønske, at I ville skabe nogle rammer, der giver os en reel chance for at implementere folkeskolereformen.

Venlig hilsen

Skolebestyrelserne Tarup Skole, Næsby Skole, Bækholmskolen, Ubberud Skole, Agedrup Skole, Seden Skole, Abildgårdskolen, Søhusskolen, Hunderupskolen, Kroggårdsskolen, Dalumskolen, Åløkkeskolen, Højmeskolen, Paarup Skole, Ejerslykkeskolen, Sanderumskolen, Holluf Pile Skole, Stige Skole, Vestre Skole, Rasmus Rask Skole, Enghaveskolen, Provstegårdskolen, Tingløkkeskolen, Spurvelundskolen, Nørrebjergskolen, Rosengårdskolen, Hjalleseskolen, Munkebjergskolen, Risingskolen, Højby Skole, Tingkærskolen, Skt. Klemensskolen