3000 børn skal testes for psykiske forhold

Et stadigt stigende antal børn og unge får psykiske vanskeligheder og trivselsproblemer. Nu skal en omfattende undersøgelse være med til at forebygge tendensen.

De kommende forældre til 3000 ufødte børn i Odense sagde for tre år siden ja til, at børnene kunne være med i en undersøgelse af fysiske, sociale og miljømæssige forhold.

De skal følges til de er 18 år gamle - og netop på grund af det lange perspektiv er det ideelt også at inkludere psykiske undersøgelser mener Odense Børnekohorde og Odense Universitetshospital, der står bag projektet.

- For os som universitetshospital er projektet enestående. Samarbejdet mellem OUH, SDU og Odense Kommune inddrager flere faggrupper og giver kohorten mulighed for at indsamle både biologiske og sociale data fra børn, siger Judith Mølgard, direktør på Odense Universitetshospital og formand for Odense Børnekohorte.

Flere penge - mere viden

Region Syddanmark betaler 350.000 kroner årligt de næste tre år, for at indkøre det psykiske element i undersøgelsen. For det er vigtigt at indsamle viden om årsagen til det stigende antal psykiatriske tilfælde blandt børn og unge, mener både Regionen og Odense Kommune.

- Nu får vi en virkelig god mulighed for at kunne forstærke vores forebyggende arbejde med henblik på at skabe trivsel for alle børn - også de mest udsatte og sårbare børn. Så de kan få de bedste muligheder for et meningsfyldt liv med uddannelsesmuligheder, tilknytning til arbejdsmarkedet og et godt familieliv, siger børne- og ungeoverlæge Susanne Buhl fra Odense Kommune.

Alle gravide kvinder med bopæl i Odense fra 2010 til 2012 er blevet tilbudt at deltage i projektet.