3000 robotstøvsugere ruller ud i Odense

Erfaringerne med selvkørende støvsugere er - i følge Odense Kommune - så gode, at kommunen har købt 3000 robotstøvsugere, som de kommende måneder skal fordeles blandt ældre i kommunen.

I september sidste år købte kommunen 220 robotstøvsugere, og kommunen konkluderer, at tilbagemeldingerne fra brugerne overvejende er positive. Derfor har kommmunen købt 3000 selvkørende støvsugere, og fra april vil de løbende blive fordelt til alle i kommunen, som er blevet bevilget støvsugning.

Kommunens erfaringer viser, at selvom mange har været skeptiske i starten, så er de fleste blevet glade for de selvkørende støvsugere, når de har lært den at kende. Blandt andet oplever flere ældre større fleksibilitet, når de selv kan bestemme, hvornår der skal støvsuges.

Kun i tilfælde af særlige helbredsmæssige problemer hos de ældre vil kommunen tilbyde manuel støvsugning udført af et menneske.