I det fynske folks tjeneste

31,6 millioner til værdighed i Odense

Folketingets millioner til Odense er nu klar til at blive delt ud til værdighedsområdet

Brian Skov Nielsen fortæller, at de har valgt at prioritere tiltag, der vil kunne mærkes.

Odense Byråd har godkendt et forslag fra Ældre- og Handicapudvalget til, hvordan pengene fra Folketingets Værdighedsmilliard skal anvendes i byen. Pengene går først og fremmest til sygeplejersker, terapeuter og faste vikarer.

- Fremfor bare at smøre pengene jævnt udover hele driften, har vi valgt at prioritere tiltag, hvor det virkelig kan mærkes. Vi fokuserer på den borgernære velfærd og på indsatser, der kan skabe øget livskvalitet for vores svageste ældre, lyder det fra Ældre- og Handicaprådmand Brian Skov Nielsen (EL).

Demensområdet får også tilført flere midler. Det gælder blandt de specialiserede dagtilbud for mennesker med demens, herunder Byhuset, som endnu flere i fremtiden vil kunne få glæde af. Hjemmevejledning af yngre demensramte og deres pårørende får også flere ressourcer. Tiltaget skal styrke og vedligeholde mentale, sociale og fysiske færdigheder hos demensramte tidligt i sygdomsforløbet.

Byrådet har også valgt at prioritere mad og ernæring. Bl.a. skal ansættelsen af diætister og måltidsguides tage kampen op mod fejl- og underernæring blandt ældre, så flere får den energi, der skal til for at komme godt gennem hverdagen.

Godt 13 mio. vil blive brugt på fast vikardækning, til når forvaltningens medarbejdere i løbet af året er på kompetenceudvikling. Det giver omkring 30 ekstra sæt varme hænder. Rådmanden fortsætter:

- I løbet af 2016 skal alle vores medarbejdere på kompetenceudvikling, så vi kan blive endnu bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne. Ved at ansætte omkring 30 faste vikarer, vil borgerne stadig møde medarbejdere, de kender, selvom det faste personale er på kursus. Det ved jeg, er noget de ældre sætter stor pris på.

Derudover bliver der i 2016 også afsat penge til at afholde julearrangement for ensomme ældre, samt indkøbt rickshaw-cykler til plejecentrene, så der kan blive kørt ture med beboerne.