Åbent sår i Odense er ved at hele

Siden 1970 har Thomas B. Thriges Gade delt Odense fra nord til syd. Nu, efter tre et halvt års afspærring er en passage mellem Vestergade og Overgade åbnet.

Med åbningen af en passage mellem Vestergade og Overgade er Thomas B. Thriges Gades opdeling af Odenses bymidte et skridt tættere på at være forbi. 

I tre et halvt år har omdannelsen af området fra vej til by betydet, at det ikke har været muligt at fortsætte fra gågaden direkte over i H.C. Andersen Kvarteret, men historien om den store vej i byen går mere end 50 år tilbage.

quote Hele Thomas B. Thriges Gade bliver faktisk en traumatisk oplevelse for byen

John Wøllekær, stadsarkivar, Odense Stadsarkiv

For selvom Thomas B. Thriges Gade begyndte med tanken om en supervej gennem Odense, endte den i manges øjne som en larmende flænge gennem byrummet, fortæller stadsarkivar fra Odense Stadsarkiv John Wøllekær: 

- Hele Thomas B. Thriges Gade bliver faktisk en traumatisk oplevelse for byen. Vi har en masse fortællinger om, hvordan historiestuderende og ikke mindst arkitektstuderende kommer til Odense for at se, hvordan man har maltrakteret en gammel middelalderby. 

Stor motortrafikvej

Beslutningen om at sløjfe Thomas B. Thriges Gade i midtbyen blev truffet allerede i 2010, men først i 2014 blev vejen endegyldigt lukket, og lige til det sidste kørte 25.000 biler dagligt på strækningen. 

Kun 44 år tidligere - i 1970 - var vejen blevet indviet for at lette trafikken gennem byen, forklarer Anker Boye, tidligere borgmester i Odense Kommune. 

- Det var datidens svar på datidens udfordringer, siger han i dag.  

Derfor er han glad for, at Odense nu er kommet et skridt tættere at genskabe den gamle bykerne med moderne indslag.

- Den firsporede motortrafikvej pløjede ned mellem nord-syd og smadrede hele den gamle middelalderlige, labyrintiske struktur,  siger Anker Boye. 

Men nu er byen ved at vokse sammen igen. 

- Det med, at vi skal have helet såret, begynder nu. Det bliver syet sammen så at sige, siger stadsarkivar John Wøllekær.

Genforenet øst og vest 

På trods af, at den nye passage ikke ser ud af meget, har den stor betydning for at samle byen, fortæller flere af de krydsende fodgængere til TV 2 Fyn.

- Det har været lidt ligesom Øst- og Vestberlin, synes jeg. Det har været meget delt op, siger Finn Ronald Jensen.

Sådan er det ikke længere. 

- Jeg synes, det gør det lettere. Meget lettere. Så det er rigtig fint, siger Helle Tveskov, der er sygeplejerske på OUH.