I det fynske folks tjeneste

Advarsel fra ansatte til byrådet

De faglige organisationer for omkring 17.000 medarbejdere i Odense Kommune retter nu et skarpt angreb på den planlagte sparerunde i kommunen. Politikerne skal besinde sig og droppe skattelettelser, skriver de.

Odense Kommune har meldt ud, at der skal spares 300 millioner kroner i næste års budget, og 500 millioner de følgende tre år. Alene i Børn- og ungeforvaltningen skal der findes 178 millioner kroner.

I et fælles brev opfordrer KOS-Odense(Kommunale organisationers Samarbejde i Odense Kommune) politikerne til at besinde sig og til at droppe skattelettelser.

KOS-Odense mener ikke, at kommunen kan spare de enorme beløb uden at det går ud over velfærden for borgerne og de ansatte i kommunen.

- Det er et problem, at spareplanerne i alt for høj grad bygger på tal i regneark frem for, hvad der kan lade sig gøre i den virkelige verden. Konsekvenserne er ikke undersøgt. Personalet, der ved, hvor skoene trykker er ikke taget med på råd, men regnedrengene i kommunens administration har haft travlt: "Hvis vi køber så og så meget velfærdsteknologi, kan vi spare så og så meget personale." - "Hvis vi skærer to nattevagter ned til én, kan vi spare det og det" - "Hvis vi kan få sygefraværet ned, kan vi spare så og så meget", skriver KOS-Odense blandt andet i brevet til politikerne.

De 29 organisationer opfordrer politikerne til at besinde sig og undlade besparelser på centrale velfærdsområder, og opfordrer politikerne til at inddrage alle de faglige organisationer i de kommende omorganisationer.

Samtidig tager organisationerne afstand fra at give skattelettelser til erhvervslivet, som foreslået af Odense Business Task Force.

KOS-Odense er:


 • Ansatte Arkitekters Råd
 • Dansk Magisterforening
 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Tandlægeforening
 • Ingeniørforbundet i Danmark
 • Bibliotekarforbundet
 • Danmarks Jurist- og Økonomforbund
 • Tandlægernes Nye Landsforening
 • BUPL
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Dansk Tandplejerforening
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Odense Lærerforening
 • Kost og Ernæringsforbundet
 • Blik & Rørarbejderforbundet
 • Dansk El-Forbund
 • Dansk Metal
 • FOA
 • Forbundet Træ-Industri Byg
 • HK
 • 3F GOPS
 • Malernes Fagforening
 • PMF
 • SL
 • Teknisk Landsforbund
 • Landsforbundet af Voksen og Ungdomsundervisere