I det fynske folks tjeneste

Advokat: Odense Kommune begår lovbrud

Odense Kommune har tvunget 29-årige Camilla Damgaard hjem fra bosted i København. Dermed tilsidesætter de regler ved ikke at tage lægefaglige vurderinger med i afgørelsen.

03:01

01:43

03:14

Camilla Damgaard lider af angst og depression. Alligevel har Odense Kommune hjemtaget hende fra hendes bosted i København

1 af 4

Sagen drejer sig om Camilla Damgaard, som lider af Bordeline personlighedsforstyrrelse. På grund af sin sygdom har hun været indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense, og sidenhen boet på bostedet Kalleruphus.

Men siden februar har hun boet midlertidigt hos sin mor, fordi Odense Kommune opsagde aftalen med det bosted hun boede på i København. På bostedet Kalleruphus fik hun den støtte og hjælp, der er afgørende for at hun kan klare dagligdagen.

- Jeg har været meget alene, så det gør en meget stor forskel for mig, at jeg er i nogle rammer der er stabile og trygge, hvor jeg kan koncentrere mig om at få det bedre, i stedet for at bruge min energi på at holde ud, siger Camilla Damgaard.

Alligevel har Odense Kommune besluttet, at Camilla Damgaard skal tages ud af bostedet, og i stedet bo for sig selv.

- Det har jeg det ganske forfærdeligt med. Det var jeg godt klar over, at der højst sandsynligt ikke ville være særlig godt. Det har jeg haft det rigtig svært med, siger Camilla Damgaard.

Lægefaglige vurderinger tilsidesat

Odense Kommune hjemtager Camilla Damgaard, på trods af at lægefaglige eksperter har frarådet, at Camilla Damgaard bor alene. Hendes psykiater på bostedet vurderer, at hvis der:

- ?vælges skift til andet behandlingsmiljø vil der utvivlsomt ske et tilbagefald med reaktivering af angst- og depressionssymptomer samt destruktiv adfærd og selvmordstanker.

Camilla Damgaards advokat Helle Hougaard Jensen mener også, at Odense Kommune ser bort fra adskillige lægefaglige vurderinger, som klart vurderer, at Camilla Damgaard ikke kan bo alene.

- Det er et sagsbehandlingsforløb, hvor man har tilsidesat alle, både lægelige og fagpædagogiske vurderinger af, hvad der er bedst for Camilla. Og så tilsidesætter man de faglige vurderinger af, at Camilla trives og skal være i et botilbud. Og så afgør man sagen sådan, at Camilla får afslag på et botilbud, fordi hun ikke er omfattet af Odense Kommunes bosætningsstrategi, siger Helle Hougaard Jensen.

- Vores forvaltningsretlige system er sådan skruet sammen, at hver enkelt borgers sag skal vurderes ud fra hver enkelt borgers forhold. Så der skal laves en individuel vurdering af Camillas forhold. Der skal laves en vurdering af de lægefaglige vurderinger og de pædagogiske vurderinger, og det er dem, der skal lægges til grund for, om hun skal i botilbud eller ej, siger Helle Hougaard Jensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Odenses Social rådmand, Peter Rahbæk Juel. I stedet siger socialchef Susanne Kvolsgaard, at der altid foregår en konkret, individuel vurdering i sagerne, og at man altid forholder sig til de lægefaglige udtalelser og bostedets vurderinger, når de tager beslutninger. Kommunen understreger dog, at de ikke kan udtale sig i den konkrete sag.