Advokat om fjernvarme-salg: - Det strider mod bestemmelse i loven

Advokat Pernille Aagaard Truelsen vurderer, at salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn strider mod Varmeforsyningsloven, da anlægget ikke er blevet udbudt til forbrugerne først.

Der er allerede flertal i Odense byråd for at sælge Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn. 

Men det stopper ikke Det Konservative Folkeparti i Odenses kamp for at forhindre et salg og i stedet beholde Fjernvarme Fyn i kommunalt regi. Partiet forsøger nemlig nu med juridiske benspænd at forhindre et salg.

- Paragraf 23f i varmeforsyningsloven siger, at forbrugerne har forkøbsret til anlægget. Der står imidlertid i kommunens salgsaftale, at forbrugerne ikke har forkøbsret, og derfor undrer vi os over lovligheden af det her salg. Hvordan kan en køber og en sælger beslutte sig for, at noget, der er lovbefæstet, lige pludselig ikke gælder?, siger Søren Windell, der er formand for De Konservative i Odense. 

For at få afdækket om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn strider mod paragraffen i varmeforsyningsloven, har de konservatives formand fået advokat Pernille Aagaard Truelsen, der beskæftiger sig med energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold, til at se på sagen.

- Det ser for mig ikke ud til, at paragraf 23f har været først for, da byrådet har taget beslutning om at sælge Fjernvarme Fyn. Jeg kan ikke se, at bestemmelsen er iagttaget, og jeg kan heller ikke se, at man kan skrive sig ud af, at den ikke gælder i den her situation, siger Pernille Aagaard Truelsen til TV 2 Fyn. 

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) undrer sig over, at Fjernvarme Fyn ikke er blevet udbudt til forbrugerne. Fotograf: Redigering:

Slutforbrugerne har ret til at købe før andre

I varmeforsyningslovens paragraf 23f står der: 

"Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris" 

Og det er altså den ovenstående paragraf, der har fået den konservative rådmand til at så tvivl om lovligheden bag sagen.

Spørger man Pernille Aagaard Truelsen, så mener hun heller ikke, at lovteksten kan forstås på mange andre måder, end at slutforbrugerne skal have muligheden for at købe før andre.

- I den her sag med Fjernvarme Fyn er det ikke kun Fjernvarme Fyns slutbrugere, der får ret til at købe anlægget, når man sælger til Energi Fyn. Det er derimod alle forbrugerne hos energi Fyn, og det vil derfor også sige de forbrugere, der ikke aftager fjernvarme, siger hun. 

En mulig forklaring kan i den forbindelse være, at det er blevet vurderet, at Fjernvarme Fyn netop bliver solgt til forbrugerne ved at sælge til det forbrugerejede selskab Energi Fyn.

quote Man burde nok starte med at spørge Energistyrelsen, hvordan de fortolker varmeforsyningslovens paragraf 23f

Pernille Aagaard Truelsen, advokat, Energi & Miljø

- Det kan godt gøre en forskel, at der bliver solgt til et forbrugerejet selskab, men det gør det ikke nødvendigvis, siger Pernille Aagaard Truelsen og uddyber: 

- I sidste ende er det en domstol, der skal tage stilling til, om der er tale om en ugyldig overdragelse af Fjernvarme Fyn. Men det ændrer ikke på, at det er en bestemmelse, der er vigtig, og som i andre tilfælde er blevet ignoreret. Og det har senere ført til længerevarende retssager, siger hun.

Pernille Aagaard Truelsen henviser i den forbindelse til en sag i Farum, hvor Dong solgte et kraftværk beliggende i Hillerød, hvor forkøbsretten blev udløst. Det førte til en sag, der kørte i næsten ti år.

Uenighed om paragraffen skal i spil eller ej 

Odense Kommune har i forbindelse med den tvivl, Det Konservative Folkeparti sår om lovligheden af salget, bedt deres advokatfirma Horten om skriftligt at redegøre for, om varmeforsyningslovens § 23f gælder for kommunens eventuelle salg af Fjernvarme Fyn-koncernen til Energi Fyn.

I den redegørelse skriver Horten, at der er tale om en indirekte overdragelse af Fjernvarme Fyns ejerandele, og af den årsag vil paragraf 23f ikke have betydning. Horten skriver nemlig, at paragraffen kun er af betydning, hvis der sker en direkte overdragelse af virksomhedens ejerandele. 

Det bygger Horten på en anden sag, som Energistyrelsen vurderede i 2003.

Grunden til at Horten mener, at der er tale om et indirekte salg af ejerandelene i Fjernevarme fyn, er fordi transmissionsledninger og distributionsledninger ejes af et andet selskab - nemlig Fjernvarme Fyn Distribution A/S. 

Fjernvarme Fyn Holding A/S ejer imidlertid 100 procent af aktierne i Fjernvarme Fyn Distribution A/S - og dermed følger virksomheden med i overdragelsen.

Advokat Pernille Aagaard Truelsen mener imidlertid ikke, at det gør nogen forskel, om der er tale om et direkte eller indirekte salg. 

- Man burde nok starte med at spørge Energistyrelsen, hvordan de fortolker varmeforsyningslovens paragraf 23f, siger Pernille Aagaard Truelsen og fortsætter: 

- Vi havde samme situation, da Dong solgte et kraftværk i Hillerød. Der solgte de både kræftværk og transmissionsanlæg, men det ændrede ikke på den del, der knytter sig til transmission og distribution. Det er i hvert fald en overvejelse værd, om det overhovedet er muligt at lave en overdragelse til Energi Fyn, når man har paragraf 23f i baghovedet, siger hun.

Energistyrelsen: Det hele afhænger af organiseringen

TV 2 Fyn har i forbindelse med de nye oplysninger i sagen og salg af Fjernvarme Fyn kontaktet Energistyrelsen, som har givet følgende skriftlige svar: 

- Energistyrelsen kender ikke sagen om salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn godt nok til kunne vurdere, om forkøbsretten er opfyldt. Det kommer helt an på, hvordan Energi Fyn og det kommende Fjernvarme Fyn organiseres, og hvilke forbrugere der kommer til at eje Fjernvarme Fyn, skriver styrelsen. 

Her bliver det altså ikke nævnt, om et direkte eller et indirekte salg har en betydning for, om paragraffen skal i spil. I stedet fremhæver Energistyrelsen, at det kommer an på, hvordan det ender med at blive organiseret.