I det fynske folks tjeneste

Ældre bliver trænet i at bo selv

Et nyt projekt i ældreplejen skal få de ældre i Odense Kommune til at bo længere tid i egen bolig.

01:36

Her er det 80-årige Lissi Salling Jensen, der træner for at kunne reducere sit behov for hjemmehjælp.

1 af 2

Projektet "Træning som Hjælp" skal træne de ældre til at blive i stand til at klare sig alene i hjemmet uden hjemmehjælp.
- Vi går simpelthen ind og ser på, hvor selvhjulpne de ældre kan blive. Vi gør det med borgerens mål for øje og fordi selvhjulpenhed er en livskvalitet for de ældre, siger projektleder Rikke Rytter Lindegaard.

Projektet har kørt i fire måneder og har resulteret i, at 83 procent af borgerne har fået reduceret deres behov for hjælp eller er blevet helt selvhjulpne. Den øgede livskvalitet hos de ældre skæpper også i kommunekassen.
- Vi gør det først og fremmest for at øge de ældres livskvalitet, men derudover er det jo ingen hemmelighed, at kommunerne står over for store udfordringer og skal derfor tænke over, om ressourcerne bliver brugt rigtigt, slutter Rikke Rytter Lindegaard.