Ældre holdes igang før operation

Odense Kommune har sat gang i indsatsen, Tidlig indsats inden indlæggelse, der går ud på at hjælpe ældre så upåvirket gennem sygdom som muligt.

Indsatsen skal sikre at ældre, der står foran en hofteoperation, hjerteoperation og andre planlagte operationer, kan låne hjælpemidler og få adgang til træning, der kan modvirke nedsat funktionsevne og indskrænkning af daglige aktiviteter op til operationen.

Målet er, at de ældre kommer lettere igennem sygdomsforløbet og taber mindre funktion.

Ideen stammer fra ansatte i kommunens Ældre- og Handicapforvaltning, som med frustration har set ældre borgere falde i funktionsniveau i tiden op til en operation, og er betalt af ældrepuljen.