I det fynske folks tjeneste

Ældre og handicappede skal klare sig selv

Hvis det står til Odense Kommune skal ældre og handicappede til at klare sig uden hjælp fra kommunen.

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune vil lave en organisationsændring, hvor de vil forsøge give borgerne mulighed for at fastholde eller genvinde kræfterne, så de igen kan leve et liv på egne præmisser.

- En naturlig konsekvens af vores organisationsændring skule gerne blive, at færre får brug for vores hjælp i fremtiden, eller at behovet for hjælp afkortes, fortæller adm. direktør Helene Bækmark.

Frivillige, lokalsamfund, pårørende og netværk vil også være centrale for at de ældre og handicappede kan klare sig selv.

Udfordringer kalder på løsninger

Ældre- og Handicapudvalget vedtog før sommerferien en plan, som skulle løse de udfordringer, som forvaltningen står over for. Tre af strategierne handler om rehabilitering, frivillighed og velfærdsteknologi.

- Udfordringerne kalder på nye løsninger, der igen kalder på en anden måde at arbejde på, siger Helene Bækmark.

- Jeg er utrolig glad for, at Ældre- og Hanciapforvantlningen i den grad rykker på de udfordringer, vi står over for i kommunerne - og udvikler organisationen så den kan indfri Ældre- og Handicapudvalget vision for fremtiden. Jeg er sikker på, at det her er den rigtige vej at gå, siger Odenses Ældre- og Handicaprådmand Jane Jegind.

Den nye strukturændring træder i kraft 1. januar 2012.