I det fynske folks tjeneste

Ældre skal bruge robotstøvsuger

Ældre i Odense med behov for kommunal rengøringshjælp skal fremover have tilbudt en selvkørende støvsuger i stedet for støvsugning af en hjemmehjælper

Omkring 2000 ældre i Odense skønnes at kunne bruge en robotstøvsuger fremfor manuel støvsugning.

Ældre- og Handicapforvaltningen har gennemført et forsøg med selvkørende støvsugere i løbet af efteråret 2011, og det viser, at mange ældre efter lidt oplæring vil kunne klare sig med en robotstøvsuger.

Forvaltningen vurderer, at hver tredje ældre, der i dag modtager manuel støvsugning, vil kunne bruge en selvkørende støvsuger.

Det vil betyde, at kommunen kan spare næsten 3,6 millioner kroner på de ca. 2000 ældre, der med fordel selv kan klare støvsugningen med en robot.

Kommunen vil ikke afskaffe den menneskebetjente støvsugning, men fremover skal det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om borgeren kan klare sig med en selvkørende støvsuger.

Ældre og Handicapudvalget tager endelig stilling til brugen af selvkørende støvsugere i hjemmehjælpen på tirsdag.