I det fynske folks tjeneste

Ældre skal spille Wii

Et nyt forskningsprojekt på Syddansk Universitet skal forbedre de ældres balanceevne, så de undgår livsfarlige fald. Det skal ske ved hjælp af computerspiller Wii.

Wii-spillet kan være fysisk udfordrende for de ældre. De skal for eksempel bevæge sig fra side til side på et balancebræt for at styre en slalomløber. Balancebrættet kan også simulere mange andre sportsgrene.

Det er ph.d.-studerende Martin Grønbech Jørgensen fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, der står bag projektet.

Han mener, at det mange ældre vil have stor gavn af at træne deres balanceevne - også selvom de endnu ikke har haft problemer med fald.

Projektet skal løbe over de næste par år. Her skal Martin Grønbech Jørgensen blandt andet teste ældre, der allerede har oplevet en faldulykke. De skal gennemgå et 12-ugers træningsforløb med en Wii og det skal så sammenlignes med et almindeligt genoptræningsforløb hos en fysioterapeut. 

Hvert år kontakter 40.000 danske pensionister
skadestuen efter en faldulykke.
Omkring 13.000 har pådraget sig et brud.

Gevinst ved at forebygge fald


  • Hvert år kontakter 40.000 danske pensionister
  • skadestuen efter en faldulykke.
    Omkring 13.000 har pådraget sig et brud.
  • Hver femte, der får et alvorligt hoftebrud, dør inden
  • for seks måneder. Mange af de resterende ender som
    følge af skaden på plejehjem og koster i snit samfundet
    365.000 kroner om året.