Ældremilliard: Ingen fyringer

Det kommer ikke til at koste nogle fyringer i Ældre- og Handicapforvaltningen, selvom budgettet skrumper med 10 millioner.

Det er lykkes at undgå afskedigelser ved at omplacere enkelte medarbejdere, stoppe nogle planlagte ansættelser og ved at fordele timer anderledes mellem medarbejderne. Det står nu klart, meddeler Brian Skov Nielsen, der er rådmand i forvaltningen

På den måde er det også muligt at fortsætte en del af projekterne i hel eller delvis form. Nogle projekter fortsætter uændret, mens andre bliver sammenlagt med eksisterende tilbud.

- Selvom vi fik forhandlet 22 mio. kroner op af kommunekassen til vores ældrepuljeprojekter, var det desværre 10 mio. færre end de andre år, siger Brian Skov Nielsen, rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Brian Skov Nielsen er glad for, at have undgået fyringer, men understreger dog, at besparelserne stadig vil kunne mærkes:

- Forvaltningen har gjort et fantastisk stykke arbejde i forhold til at minimere konsekvenserne for borgerne og personale. Men det er klart, at besparelsen vil påvirke indsatser, hvilket er rigtig ærgerligt, da disse er afgørende for vores evne til at levere god service og velfærd på langt sigt, siger han.