Affald stopper kloakken: Kun de her tre ting i dit lokum

Vatpinde, engangsklude og kondomer. Vi smider alt muligt i toilettet, der ødelægger kloakkerne, og det koster masser af penge at reparere.

I mange lande er kloaksystemet ikke bygget til andet end afføring og urin, så det er strengt forbudt at smide papir ned i kummen efter toiletbesøg. I Danmark har vi den luksus, at papiret med vores efterladenskaber kan skylles ud og forsvinde, uden vi nogensinde skal tænke på det igen. Men det lader til, at mange tager det for givet. 

Vandcenter Syd reparerer hver uge pumper og andre dele af kloaksystemet, fordi folk skyller affald ud i toilettet. Derfor skal en ny kampagne fortælle indbyggerne i Odense og på Nordfyn, at det kun er afføring, urin og papir, der skal skylles ud i kummen. 

- Det er i sidste ende kunderne, der betaler for, at vi passer kloaknettet. Derfor er der en stor øko­nomisk gevinst, hvis vi holder toiletterne fri for affald. Noget andet er, at det jo er den enkelte kunde selv, der skal sørge for at løse problemet, hvis rørene stopper til på deres egen grund, siger spildevandschef Ivan Vølund.

Vådservietter, hygiejnebind og engangsklude er især problematiske, fordi de ikke kan opløses af vand. Kludene ryger der­for videre i kloakken, hvor de ofte snor sig fast i pumper – eller sammen med olie- og sæberester danner kæmpe klumper, der stopper ledninger til. Vatpinde er også velkendte plageånder, fordi de kan gå igennem ri­stene på renseanlægget og komme ind i maskineriet, hvor de skaber problemer.

Hvis det er svært at huske, hvad du må smide i toilettet, så har Vandcenter Syd en enkelt sætning til hjælp: Kun tre ting i dit lokum. 

Tre ting i lokummet