Affaldet skal suges væk fra Odense Midtby

Politikerne i Odense skal nu beslutte om affaldet fra virksomheder og private i store dele af bymidten fremover skal suges væk i stedet for at blive hentet af skraldebiler.

Allerede for to år siden besluttede politikerne at anlægge et underjordisk rørsystem til et såkaldt "affaldssug" under den nye bydel ved Thomas B. Thriges Gade. Affaldssuget betyder, at beboere og virksomheder i området slipper for at smide skraldet i skraldespand, og slipper for at stille skraldespanden ud og vente på at den bliver afhentet af larmende skraldebiler. 

I stedet bliver beboernes affald suget gennem de underjordiske rør og havner automatisk i den nye affaldsterminal, der netop nu er ved at blive bygget i Enggade i Odense. 

Men nu foreslår embedsmændene i Odense, at en række andre områder i bymidten bliver omfattet af det store affaldssug. Konkret skal politikerne beslutte om virksomheder og beboere i Odense Havn, COOPs arealer på Østerbro og ejendommene i krydset mellem Østre Stationsvej og Rugårdsvej skal tilsluttes systemet. 

For både beboere og virksomheder i områderne med affaldssug bliver det både hurtigere og nemmere at komme af med affaldet, men samtidig bliver det dyrere, da udgifterne til etablering af anlægget er store. 

Hvis politikerne i Odense siger ja til at lade alle de foreslåede områder omfatte af affaldssuget vil anlæg og rør i følge et overslag fra Odense Renovation koste 73 millioner kroner. 

Den store anlægsinvestering vil betyde, at renovationspriserne i de berørte områder vil stige med 1-1,6 procent, og samtidig vil takserne for alle andre i Odense stige med omkring 79 kroner om året. 

Politikerne i Kultur- og Byudvalget skal drøfte sagen på tirsdag, men allerede inden årets udgang bør politikerne beslutte sig for om de udvide affaldssuget af hensyn til de store anlængsprojekter ved Thomas B. Thriges Gade.

Flere andre steder i Odense er der allerede etableret såkaldt mobilt affaldssug, hvor affaldet samles i depoter og bliver afhentet af en sugevogn.