Afpresningssagen fra Odense: Borgmester meldt til politiet

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er blevet meldt til politiet for at forsøge at påvirke retssagen mod tre medlemmer af Black Army.

I en mail sendt til Fyns Politi torsdag klokke 18.18 skriver anmelderen:

- Jeg vil gerne anmelde borgmester Peter Rahbæk Juel for overtrædelse af retsplejeloven ved at have dømt de tiltalte på forhånd i sine udtalelser til TV2.

Og så henviser mailen til Peter Rahbæk Juels udtalelser på tv2fyn.dk, hvor han blandt andet er citeret for at sige, at han er overbevist om, at de tre mænd bliver dømt.

- Vi skal vinde denne retssag, og det er jeg også sikker på, at vi gør, siger Peter Rahbæk Juel.

Fyns Politi bekræfter at have modtaget mailen.

Anmeldelsen er også torsdag aften lagt op på Peter Rahbæk Juels Facebookprofil.

Også forsvarer Mette Grith Stage er forarget over, at borgmester Peter Rahbæk Juel udtaler sig om sagen, inden den er afgjort. Det sagde hun i den afsluttende procedure i retten torsdag.

På kant med retsplejeloven

Vibeke Borberg, som er forskningschef i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener at en borgmester som offentlig person har lidt videre rammer til at udtale sig, men at det kan være på kant med retsplejeloven at udtale sig om skyldsspørgsmålet.

- Det er i juraen helt afgørende om udtalelserne fremsættes i ond tro med det formål at påvirke domstolsprocessen, og der skal noget til, før vi er derhenne. Som jeg hører de udtalelser, som borgmesteren er kommet med, så taler han mere om sit eget ønske om, at sagen ender med en dom, siger Vibeke Borberg.

Retsplejeloven fastlægger, at "så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse."

- Derimod kan man spørge, om hans udtalelser har en karakter, så man får indtryk af, at han udtaler sig om, at de er skyldige, selv om de ikke er dømt endnu.  Det er et andet retsplejeprincip, vi har i Danmark, at det må man ikke. Det er ikke kun et dansk princip, det er også skrevet ind i den europæiske menneskeretskonvention. Og der skal man selvfølgelig - især som myndighedsperson - passe på, at man ikke kommer til at udtale sig om, at nogle er skyldige så længe en retssag ikke er afgjort, siger Vibeke Borberg.

Loven kan tolkes anderledes i dag

Professor Sten Schaumburg-Müller ved Juridisk Institut på SDU mener også, at en borgmester har vide rammer for at udtale sig. Men det afgørende er, om det er på en uforsvarlig måde.

- Der handler om, hvorvidt borgmesteren udtaler sig på en uforsvarlig måde. Dét, han har sagt, mener jeg ikke er uforsvarligt. At en borgmester går ud og siger, hvordan han ser tingene, er for mig mere en politisk udmelding, siger Sten Schaumburg-Müller.

Ydermere er paragraffen er så gammel, at den – ifølge Sten Schaumburg-Müller – ikke er brugbar på samme måde som tidligere.

- Der er sket det siden 70’erne, at der løbende er kommet en styrkelse af ytringsfriheden. I dag har man lov til at diskutere tingene og blande sig på en helt anden måde. Tiden er en anden i dag, og derfor skal loven på dette punkt også tolkes anderledes, siger Sten Schaumburg-Müller

Mødte op for at støtte vidner

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) afviser kritikken, og tager politianmeldelsen med sindsro.

- Jeg var i retten for at støtte vidnerne i en svær situation. Jeg har ikke yderligere kommentarer til anmeldelsen, som jeg primært ser som et pressestunt for at fjerne fokus fra Black Armys vold og kriminalitet. Jeg ser med sindsro frem til, at politi og anklagemyndighed behandler den, siger Peter Rahbæk Juel.

Retsplejeloven § 1017