I det fynske folks tjeneste

Afspærringer langs Svendborgbanen.

Odense Kommune har sat afspærringer op langs Svendborgbanen og stisystemet ved Fruens Bøge.

Træer skal fældes ved Fruens Bøge stisystem.

Park og Natur forvaltningen er i vinteren 2008-2009 gået igang med fældning af træer langs disse distrikter.

- Bevoksningen har nået den alder, hvor der er nødvendigt at fælde og beskære af hensyn til sikkerheden, udmelder den tilsynsførende Michael Theilmann.

Park og Natur henstiller til at man overholder afspærringerne eller finder alternative ruter, i den periode hvor arbejdet forgår, af hensyn til egen sikkerhed.