I det fynske folks tjeneste

Ahrendtsen og lærerformand i fælles front

Alle danske skoler skal ikke være heldagsskoler, siger lærernes formand og fynske Alex Ahrendtsen i fælles kronik.

Danmarks Lærerforening og Dansk Folkeparti går nu sammen om at foreslå en ny vej for folkeskolen, der kan støttes helhjertet af både lærere og politikere.

Det fremgår af en fælles aviskronik i Politiken, som lærerformand Anders Bondo Christensen og DF's uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen, har skrevet sammen.

Her anbefaler de en åben skole med tilbud til alle elever, hvor undervisningen er fra klokken 8 til 14, og hvor lærerne underviser 25 klokketimer om ugen.

- Kronikken er et oplæg til et forlig om skolen, hvor alle parter kan mødes, siger Alex Ahrendtsen til Politiken.

Han tog initiativ til samarbejdet, efter at have nærlæst Danmarks Lærerforenings udspil til skolereformen, "Sammen gør vi en god skole bedre", der blev offentliggjort ved foreningens ekstraordinære kongres i sidste måned.

- Jeg så Lærerforeningens udspil som en udstrakt hånd og kontaktede derfor Lærerforeningen. Vi skal have lærerne med på det her, siger han til Politiken.

- En skolereform må ikke trynes igennem hverken fra regeringens eller KL's side. Omvendt ved lærerne også godt, at de skal levere for at gøre KL og regeringen helhjertede, tilføjer Alex Ahrendtsen.

Anders Bondo Christensen peger på, at enigheden om, at en reform skal baseres på viden, og tankerne om den åbne skole er kronikkens vigtigste budskaber.

- Vi skal ikke fra centralt hold bestemme, at nu skal alle danske skoler være heldagsskoler. I kronikken sender vi et signal om, at den obligatoriske heldagsskole ikke skal være en del af en kommende reform, siger han til Politiken.

Alex Ahrendtsen siger, at han tager kronikken med til forhandlingerne om skolereformen blandt forligspartierne.

Det får han ifølge undervisningsordfører for Det Radikale Venstre, Lotte Rod, ikke meget ud af. Ifølge hende mangler kronikken nemlig svar på det vigtigste:

- Når vi skal have bevægelse, lektiehjælp og udeskole samlet i hel skoledag, så er det fordi, det er lige så vigtigt som den klassiske undervisning. Derfor skal det ikke være et tilbud efter skole, men en integreret del af skoledagen, siger Lotte Rod til Politiken.