Alle Odense-børn skal have glæde af Basecamp-erfaringer

Det intensive læringsforløb Basecamp bør være til gavn for alle elever i Odense, mener rådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Kamp med lektierne blev vendt til mod på lektierne. 104 unge med ondt i kundskaberne fra Odenses 9. og 10. klasser deltog i foråret i læringsprojektet Basecamp.

Udover, at mange af eleverne i risikozonen endte med at bestå deres afgangseksamen, har projektet givet vigtig viden om elever og læring, som nu skal bruges til at gribe tidligere ind.

40 procent af 9. klasseseleverne og 52 procent af 10. klasseeleverne, som deltog i det intensive læringsforløb Basecamp, endte med at gennemføre en eksamen med karakteren 02 i dansk og matematik.

I efteråret 2014 blinkede elevernes standpunktskarakterer ellers røde. De havde ikke karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik, som kræves for at komme på en erhvervsuddannelse.

Med andre ord var de i risiko for at blive sat uden for døren uddannelsesmæssigt resten af livet.

I samarbejde med firmaet True North tilbød Odense Kommune eleverne et fire ugers intensivt læringskursus med titlen Basecamp.

Resultatet blev, at eleverne rykkede sig fagligt og socialt, og derudover kastede projektet vigtig viden af sig. Blandt andet viste det sig, at mange af eleverne tidligt i deres skoleforløb havde fået en eller flere sociale sager med i bagagen, hvilket kræver særlig opmærksomhed.

- Det allervigtigste ved Basecamp-forløbet er, at vi har fået kendskab til, at mange af de børn, som har svært ved at lære, også har haft en problemfyldt barndom. De er så udfordrede i deres hverdag, at de har svært ved at få ro i hovedet til at lære og huske. Vi ved derfor nu, at hvis de skal have en reel chance i vores skolesystem, så skal vi organisere folkeskolen på en anden måde, så vi tager hensyn til de forhold - og at vi skal sætte ind allerede i børnehaverne og de lave klasser, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley larsen (R).

SDU laver en evaluering af projeket, og bagefter kommer Børn- og Ungeudvalget med forslag til, hvordan man arbejder videre med de gode erfaringer.