Ankestyrelsen: Ingen sag om fjernvarmebrev i e-Boks

Der bliver ikke rejst sag i Ankestyrelsen, om det brev om et salg af Fjernvarme Fyn, som blev sendt til alle odenseaneres e-Boks. Det har Ankestyrelsen afgjort.

Ankestyrelsen rejser ingen tilsynssag i forbindelse med, at Odense Kommune sendte et brev i e-boks til borgerne i Odense om et muligt fjernvarmesalg. Brevet blev sendt ud i weekenden 22. og 23. august og var en invitation til borgerne  i Odense om at diskutere med politikerne, om det var en god ide at sælge Fjernvarme Fyn og bruge overskuddet fra salget til at investere i velfærd.

Henvendelse faldt en række borgere så meget for brystet, at de klagede til Ankestyrelsen. Flere af borgerne opfattede det som politisk reklame. Lasse Bork Schmidt, der er tidligere konservativ byrådspolitiker, var en af klagerne. Han var også utilfreds med kommunikationen fra kommunen, som han syntes hældte til borgmesterens side. 

- Jeg synes, at retorikken var meget ensidig, og jeg synes, at den uberettigede koblede salget af fjernvarme sammen med velfærd, forklarer Lasse Bork Schmidt

Ingen overraskelse på rådhuset

På Odense Rådhus noterer stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen, at der nu er truffet en afgørelse i sagen. Afgørelsen kommer ikke bag på ham.

- Vi modtager med tilfredshed, at Ankestyrelsen ikke har nogen bemærkninger til Odense Kommunes ageren til, at der blev udsendt en e-Boks-invitation til en række borgermøder til kommunens borgere. Det var nu også vores forventing, siger Stefan Birkebjerg. 

Ifølge stadsdirektøren blev invitationen sendt ud på baggrund af byrådets beslutning om budget 2020 og en beslutning truffet af et enigt økonomiudvalg. 

- Grundlæggende er det ikke nogen overraskelse for den kommunale forvaltning, at Ankestyrelsen ikke har nogen bemærkninger.  

Når Ankestyrelsen bare afviser sagen, har de så overhovedet forholdt sig til sagens substans? 

- Det vil være min bestemte forventning, for Ankestyrelsen er jo klagernes vej til at klage. Og jeg er helt overbevist om, at når der er ni borgere, der klager, så har Ankestyrelsen vurderet klagen, og de er nået frem til, at de ikke har nogen bemærkning. Det er ikke sådan, at Ankestyrelsen ikke behandler klager seriøst, siger Stefan Birkebjerg Andersen. 

Undrer sig over afgørelse

Lasse Bork Schmidt undrer sig over afgørelsen fra Ankestyrelsen. Han mener, at det havde været interessant at få Ankestyrelsens vurdering i forhold til, hvordan kommuner må kommunikerer via e-Boks. 

- Jeg synes, at det er besynderligt at Ankestyrelsen ikke vil gå ind i sagen. I forhold til e-Boks er det jo principielt, fordi det mig bekendt er første gang, at der bliver rejst kritik af en kommunes kommunikation via e-Boks, siger Lasse Bork Scmidt.

Siden brevet blev sendt til borgerne har flertallet, der bestod af Socialdemokratiet, SF og Radikale, droppet planerne om et salg af Fjernvarme Fyn.  

Det har ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Ankestyrelsen.