Anklager kræver forvaring til voldtægtsmistænkt røver

34-årig mand voldtog to kvinder, mener anklagemyndigheden, som går efter indespærring på ubestemt tid.

Under en flugt fra en lukket retspsykiatrisk afdeling begik en i dag 34-årig mand ifølge anklagemyndigheden to voldtægter, heraf den ene i Odense. Manden er tidligere dømt for røveri, og nu vil anklagemyndigheden have ham spærret inde på ubestemt tid.

Det fremgår af sagens anklageskrift og en såkaldt tilkendegivelse.

Af tilkendegivelsen fremgår det, at anklagemyndigheden i stedet for en fængselsstraf vil have manden idømt forvaring - det er en tidsubestemt indespærring, som kan træde i stedet for fængsel, når den dømte regnes for farlig.

Forvaring kan komme på tale i sager om grov personfarlig kriminalitet og i sager om sædelighedsforbrydelser.

Manden blev i 2016 i Østre Landsret dømt for flere hjemmerøverier. Men på grund af sindssyge blev han ikke idømt fængsel. I stedet blev han dømt til anbringelse på en retspsykiatrisk afdeling.

I efteråret 2018 stak manden af fra sin anbringelse, og under flugten begik han ifølge anklagemyndigheden først en voldtægt i Brønshøj og siden hen en i Odense N.

Ved den første voldtægt 29. september truede han angiveligt en kvinde med, at han ville slå hende ihjel eller skade hendes familie. Han tog desuden kvælertag på hende, lyder det i anklageskriftet.

Knap to uger senere - den 10. oktober - tiltvang han sig samleje med en kvinde i Odense. Han var ved den lejlighed bevæbnet med to knive.

Manden stammer fra Uganda. Han kom til Danmark som otteårig. I forbindelse med landsretsdommen blev han dømt til livslang udvisning af Danmark.

Anklagemyndigheden har i forbindelse med den nye sag igen nedlagt en påstand om udvisning.

Selv om manden tidligere har været sindssyg, er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at sindssygdom er i spil i den aktuelle sag.

I så fald ville anklagemyndigheden nemlig ikke have nedlagt en påstand om forvaring. For selv om forvaring forudsætter en vis farlighed, så gives det kun til personer, som anses for at være tilregnelige.

Sagen bliver indledt ved Retten på Frederiksberg 2. september. Manden nægter sig skyldig.