I det fynske folks tjeneste

Ansatte i Odense Kommune har mange sygedage

I gennemsnit var hver ansat i Odense Kommune syg i 16,5 dage i 2006. De månedslønnede lagde sig syge i 19,9 dage. Tallene for 2006 viser, at sygefraværet blandt kommunens godt 15.000 ansatte steg, men viser også lyspunkter.

Gymnastik har været med til at nedbringe sygefraværet på OKÆ Madservice

Sygefraværet blandt de ansatte i Odense Kommune har været stigende siden 2002. Således også i 2006, som lige er blevet gjort op.

Årsagerne er i følge kommunen flere:

  • Kommunen har været igennem en større omstrukturering, som bla. har ført til flere sygemeldinger
  • Nogle afdelinger er ramt af langtidssygemeldinger
  • På nogle afdelinger registreres delvist raskmeldte stadig som sygemeldte

Lyspunkter

Der er dog afdelinger, hvor sygefraværet er faldet eller stagneret.

I ældreplejen er sygefraværet stagneret.

I OKÆ Madservice har de nedbragt antallet af sygedage pr. medarbejder fra 19,5 dage i 2005 til 11,7 dage i 2006.

Det skyldes en målrettet indsats med principper som "nærvær fremfor fravær", værdibaseret ledelse og en spørgeskemaundersøgelse om trivsel på jobbet.

Desuden har medarbejderne i OKÆ Madservice mulighed for syv minutters gymnastik i arbejdstiden.

Ledelsen i Odense Kommune har gjort sygefraværet til et fokusområde og fra 2007 bliver der sat ind på flere fronter.

Blandt andet satses der meget på forebyggelse, og på at synliggøre sygefraværsdata på de enkelte afdelinger.