Antallet af nærveduheld ved letbanen falder

Antallet af hændelser, hvor det har været tæt på at ende i en ulykke eller et uheld med Odense Letbane som den ene part, er faldet siden driftstarten i maj.

Bilister, cyklister og fodgængere er ved at vænne sig til letbanetogene i den odenseanske trafik.

Det viser statistikken for de såkaldte nærvedhændelser – situationer hvor letbanetog og andre trafikanter er tæt på at støde sammen.

I maj – hvor letbanen frem til åbningsdagen den 28. maj kun kørte driftstest uden passagerer – blev der registreret 133 situationer, hvor det var tæt på at gå galt mellem letbanetog og andre trafikanter. 

I juli var det tal faldet til 67, og indtil den 20. august var der registreret 33 nærvedhændelser. Omregnet til en hel måned giver det et anslået tal for august på cirka 50 hændelser.

Det fremgår af en ny rapport fra Keolis, der står for selve driften af Odense Letbane.

Letbanedirektør i Keolis, Thomas Friis Brændstrup, mener, at en af forklaringerne på den positive udvikling er den store opmærksomhed i medierne ved åbningen af letbanen, samtidig med at mange borgere i opstarten, hvor det var gratis, fik prøvet at køre med letbanen.

- Men dertil kommer, at passagerer på perroner og i letbanetog visuelt nu fylder i gadebilledet. Det er med til at give mere opmærksomhed fra de øvrige trafikanter, siger letbanedirektøren i rapporten.

Over 1.000 hændelser inden opstart 

Fra letbanen sidste efterår begyndte at køre testkørsler på først dele af den 14 kilometer lange strækning og siden på hele banen og frem til april, var der knap 1.000 nærvedhændelser. 

Thomas Friis Brændstrup kaldte selv antallet af hændelser ekstraordinært højt, og Odense er da også en af de byer med letbane, hvor det oftest har været tæt på at gå galt.

- Det har faktisk været eksorbitant højt. Det er markant højere, end vi har set både i Aarhus og andre sammenlignelige Keolis-netværk rundt om i verden, sagde letbanedirektøren til DR Fyn.

I perioden fra den 27. april til 19. august 2022 er der registreret 323 nærvedhændelser. I den samme periode har der været 13 reelle ulykker med letbanen som den ene part.

Den seneste ulykke skete i den forgangne weekend, hvor en cyklist - ifølge rapporten fra Keolis - kører på fortovet fra Rosengårdscentret og svinger til højre for rødt lys ved Munkerisvej og ind i siden af fronten på letbanekøretøj. 

Der skete ifølge rapporten kun materielle skader og ingen personskade ved ulykken.

Thomas Friis Brændstrup fortæller, at de største udfordringer generelt er manglende opmærksomhed, når bilister, cyklister og fodgængere krydser letbanesporene.

- Det kan være svært for en letbanefører at forudse, at en bilist vil køre over for rødt lys, eller at en fodgænger pludseligt træder ud i sporet udenfor de etablerede overgange. Hvis man vil hjælpe vores letbaneførere med at højne sikkerheden, så vær opmærksom i trafikken, siger letbanedirektøren hos Keolis.

Tidligere på måneden kom de første passagertal for Odense Letbane, og de er meget langt under det forventede

Det kan i værste fald ende med millionregning til skatteyderne i Odense.