I det fynske folks tjeneste

Arbejdstilsyn kritiserer FAM

Sikkerheden var ikke i orden, da op mod 60 unge i august trængte ind på skadestuen på OUH. Arbejdstilsynet kræver, at OUH øger sikkerheden og forebygger riskoen for vold og trusler mod personalet.

02:38

Sikkerheden var ikke i orden, da op mod 60 unge i august trængte ind på skadestuen på OUH. Arbejdstilsynet kræver, at OUH øger sikkerheden og forebygger riskoen for vold og trusler mod personalet.

1 af 2

Arbejdstilsynet vurderer i den omfattende rapport, som TV2/FYN og TV2/NYHEDERNE har fået aktindsigt i, at arbejdet på den fælles akutte modtagelse, FAM, på OUH i Odense ikke er planlagt, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Der er risiko for, at de konstaterede problemer med utilstrækkelig forebyggelse af risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske eller psykiske sundhed både på kort eller langt sigt.

Arbejdstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet ikke er forebygget tilstrækkeligt.

En række mangler

Arbejdstilsynet fremhæver en række konkrete kritikpunkter:

  • De ansatte benytter ikke systematisk de udleverede overfaldsalarmer.
  • Det er ikke klart for de ansatte, hvordan de skal forholde sig, når en overfaldsalarm aktiveres.
  • Det er ikke klart for den enkelte medarbejder, hvordan de skal forholde sig, hvis voldelige personer kommer ind i afdelingen.
  • En række tiltænkte nye tiltag efter episoden i august, for at forebygge vold og trusler, var ikke gennemført på kontroltidspunktet.

Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at arbejdet med behandling af

patienter på FAM ved OUH afdeling Odense udsætter medarbejderne for en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko.

Utilstrækkelig forebyggelse af risiko for vold og trusler om vold forøger medarbejdernes risiko for at blive udsat for vold og trusler om vold. Udsættelse for vold og trusler/røverier kan forøge medarbejdernes risiko for at udvikle belastningsrelaterede sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde såkaldt posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Medarbejderne risikerer endvidere at få fysiske helbredsskader, herunder alvorlig legemsbeskadigelse.

Plan inden 1. februar

Arbejdstilsynet skriver sin afgørelse, at OUH skal derfor forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med arbejdet med behandling af patienter på FAM på OUHs i Odense.

OUH skal nu inden 1. februar 2012 fremlægge en handlingsplan og en tidsplan for at opfylde Arbejdstilsynets krav.