I det fynske folks tjeneste

Arenasagen: Alvorlig kritik af tidligere stadsdirektør

Tidligere stadsdirektør, Jørgen Clausen, handlede kritisabelt i sag om støtte til Arena Fyn. Det er konklusion i ny advokatrapport. Tidligere borgmester Anker Boye (S) og politikerne i Odenses økonomiudvalg frikendes.

Onsdag offentliggjorde det eksterne advokatfirma Kromann Reumert sin vurdering af forløbet i forbindelse med Odense Kommunes muligvis ulovlige støtte til Arena Fyn. 

Læs også Tidligere stadsdirektør: Jeg har ikke gjort noget galt

I rapporten kritiserer advokatfirmaet i utvetydigt skarpe vendinger tidligere stadsdirektør i Odense, Jørgen Clausen. 

- Det er sammenfattende vores opfattelse, at den daværende stadsdirektør (Jørgen Clausen, red) ved at underskrive allongen under de ovenfor anførte omstændigheder har udvist en kritisabel adfærd, skriver advokaterne i rapporten.

Skrev under uden tilstrækkelig viden
I rapporten anfægter advokatfirmaet ikke lovligheden af den allonge - eller tillægsaftale - der i oktober 2013 blev lagt til den oprindelige kontrakt mellem Odense Kommune og Odense Sport & Event, som ejer Arena Fyn.

Kritikken af den tidligere stadsdirektør drejer sig om forløbet.

For da den tidligere stadsdirektør skrev under på tillægsaftalen med Odense Sport & Event i oktober 2013, gjorde han det ifølge advokaternes redegørelse på et uoplyst grundlag. Og det er netop det, der udløser ordene "kritisabel adfærd."

Stadsdirekøren var nemlig, da han underskrev allongen - eller tillægsaftalen -  bekendt med, at man i Odense Kommunes juridiske afdeling var meget usikker på, om den kommende aftale var lovlig.

- Det er således på vores vurdering, at den daværende stadsdirektør ved at underskrive allongen på det anførte tidspunkt har påført kommunen en økonomisk forpligtelse på et utilstrækkeligt opluyst grundlag og dermed uden at sikre, at der bestod det fornødne hjemmelsgrundlag herfor. 

Fra Kromann Reumert rapporten

Usikkerheden skyldes, at kommunens juridiske afdeling først meget sent i forløbet, inden allongen blev underskrevet, blev gjort bekendt med dens fulde aftaletekst. Afdelingen havde med andre ord ikke haft tilstrækkelig med tid til at vurdere allongens lovlighed.

Derfor skriver advokaternes således i rapporten:

- Det er således på vores vurdering, at den daværende stadsdirektør ved at underskrive allongen på det anførte tidspunkt har påført kommunen en økonomisk forpligtelse på et utilstrækkeligt opluyst grundlag og dermed uden at sikre, at der bestod det fornødne hjemmelsgrundlag herfor. 

Anker Boye går fri
Tidligere borgmester i Odense Kommune, Anker Boye (S), kritiseres ikke i advokatrapporten

Heller ikke Odense Kommunes økonomiudvalg modtager kritik:

- Vi er derfor heller ikke bekendt med oplysninger, der giver grundlag for at antage, at der fra ØU (Økonomiudvalget, red.) eller fra udvalgets medlemmer har været tilkendegivet ønsker om andet end, at aftaler med OS&E skulle udformes inden for de gældende retlige grænser, står der i rapporten.  

Kontorchef kritiseres
Til gengæld kritiseres Odense Kommunes daværende kontorchef for Politik og Strategi ligesom stadsdirektøren  i advokatrapporten i stærke vendninger. 

Den daværende kontorchef for Politik og Strategi befandt sig i organisationen tre led under den tidligere stadsdirektør.

Hvis vedkommende fortsat havde siddet i stillingen, anbefaler Kromann Reumerts advokater, at vedkommende blev meddelt en påtale eller advarsel. 

Kromann Reumert har også kigget nærmere på, om stadsdirektøren har et erstatningsansvar. Dette punkt er undtaget fra rapporten.