I det fynske folks tjeneste

Banegårdscenter skal gøres sikrere

Odense Kommune har fået 2,4 millioner kroner fra Trafikstyrelsen til at forbedre Odense Banegård Center.

Pengene kommer fra Trafikstyrelsens Fremkommeligheds-pulje.

Forbedringerne af Odense Banegård Center omfatter både små og store tiltag, som skal øge trafiksikkerheden og de fysiske forhold omkring banegårdscenteret, så der i fremtiden er plads til de mange rejsende.

Dermed kan banegårdscenteret forblive en samlet trafikterminal for busser, tog, cykeltrafik og hyrevogne.

Mere sikker trafik

De første tiltag i projektet skal løse problemerne ved busterminalen, hvor manglende plads til busser og de mange rejsende har ført til utryghed.

Derfor flyttes taxaernes holdeplads ved busterminalen om på nordsiden af banegårdscenteret, så både busser og rejsende får mere plads at færdes på.

Derudover udføres der forbedringer ved busstoppestedet på Adamsgade, hvor der bl.a. sættes læfaciliteter op, og der laves en sikker overgang for fodgængere til busterminalen.

Der etableres også pendlerparkeringspladser nord for banegårdscenteret.

Begynder til sommer

Forbedringerne ved busterminalen og de efterfølgende tiltag er blot en del af Odense Kommunes planer for Odense Banegård Center. Der er også planer om flere og bedre cykelparkeringsanlæg og mere information til de rejsende.

Arbejder begynder til sommer, hvor der er færre rejsende. På den måde vil ombygningen generer mindst muligt.

Projektet vil blive finansieret af støtten fra Fremkommelighedspuljen, samt bidrag fra DSB og Odense Kommune selv.

Fakta

Projektet vil blive finansieret af støtten fra Fremkommelighedspuljen, samt bidrag fra DSB og Odense Kommune selv.

Fremkommelighedspuljen uddeles af Trafikstyrelsen mellem 2009-2013. Penge fra puljen gives til støtte af projekter, der er med til at gøre kollektivt trafik mere attraktivt og konkurrencedygtigt.