I det fynske folks tjeneste

Beboere i Vollsmose mere trygge

Beboerne i Vollsmose i Odense føler sig tryggere ved at færdes i bydelen, viser ny undersøgelse.

Fysiske og sociale forbedringer af nedslidte almene boligområder - de såkaldte kvarterløft - har haft en så positiv effekt, skriver bladet Boligen.

I 2002 følte 52 procent af beboerne sig utrygge ved at færdes på bestemte steder i boligområdet. I 2008 var tallet faldet til 34 procent.

Samtidig er der sket et fald i nabokonflikter, hvilket også påvirker følelsen af tryghed. Således følte 38 procent af beboerne sig generet af husspektakler og støj i 2002. Tallet røg ned på 19 procent i 2008.

Seniorforsker Hans Skifter Andersen fra SBI, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet står i samarbejde med en forskergruppe fra SBI og konsulenter fra NIRAS bag den ny rapport.

Vollsmose i Odense er det boligområde blandt de undersøgte, som har haft den største positive effekt af kvarterløftsindsatsen.