Bedrageransættelse chokerer: - Ville det kunne ske på et almindeligt sygehus?

Ikke alene er det forargeligt, at man har ansat en mand, uden at vide, hvem han var - men faktisk er det også et tegn på det enorme pres, psykiatrien er under. Det mener flere foreninger, TV 2 Fyn har talt med.

At psykiatrien i Region Syddanmark ansatte en dømt bedrager uden på noget tidspunkt at indhente mandens uddannelsespapirer eller straffeattest er et eksempel på, at  sundhedsvæsenet er under et enormt pres.

Det fastslår flere repræsentanter for personalet og patienterne på den lukkede psykiatriske afdeling P302 overfor TV 2 Fyn. 

Derfor er det vigtigt

Reaktionerne kommer efter TV2 Fyn tirsdag kunne fortælle, at en mand har været ansat på afdelingen i fire måneder, uden på noget tidspunkt at få indhentet hverken sin straffeattest eller sit uddannelsesbevis. 

- For mig er det et udtryk for, at psykiatrien er i knæ. Vi oplever, at det er rigtig svært at rekruttere personale, og man kan komme til at gå på kompromis med sine ansættelsesforhold, fordi man mangler mennesker, fortællerformand for landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, Mia Kristina Hansen til TV 2 Fyn.

Samme oplevelse har FOAs sektornæstformand for Social og Sundhed i Odense, Christina Bank:

- Det er jo sådan en simpel ting, så det er næsten ikke til at forstå, hvordan man kunne misse det (at indhente straffeattest og uddannelsesbevis, red.).

Sagen kort

Skaber utryghed

TV 2 Fyn har taget kontakt til flere repræsentanter for patienter og flere forskellige faggrupper, der er repræsenteret på den lukkede psykiatriske afdeling i Odense. 

Alle har været overraskede over, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre at ansætte en person uden at tjekke dokumentationen i sundhedsvæsenet. 

- Når man ansætter en person, hvor man ikke har set uddannelsespapirer og straffeattest, så kan det jo være hvilken som helst person, man lukker ind. Det er jo uhensigtsmæssigt i forhold til, at vi har med syge mennesker at gøre, som har brug for behandling og hjælp, fortæller Mia Kristina Hansen fra SIND.


Uvidenheden er også noget, der kan være med til at skabe utryghed blandt medarbejderne. Hver dag er de nemlig dybt afhængige af hinanden, når de skal behandle patienterne, forklarer dansk sygeplejeråds syddanske afdeling, Helle Kruse Hansen:

- Det gør jo, at man kan blive usikker. Måske særligt som patient, men også i samarbejdsrelationer, hvor man sætter spørgsmålstegn ved, om man faktisk har ansat de fagpersoner, man nu har brug for eller søgt.

- Det giver noget mistillid til deres ledelse. Det er ikke noget personalet skal gå og spekulere på, om ledelsen gør det, der står i retningslinjerne. Det skal man have tillid til, og når den bliver brudt, så bliver man utryg. Kan der være andet, der ikke er styr på?, spørger Christina Bank fra FOA. 

Der skal strammes op

Uanset hvor hårdt presset sundhedsvæsenet er, mener dem, redaktionen har talt med, at sagen er alvorlig, og at den ikke skal gentage sig. 

- Jeg er rystet over, at det kunne ske. Det får mig til at tænke over, om det ville kunne ske på et sygehus, hvor man har med fysiske sygdomme at gøre? Eller er det igen et udtryk for den ulighed i sundhed der er for mennesker med psykiske lidelser? , spørger Mia Kristina Hansen fra SIND.

Formanden for SIND, Mia Kristina Hansen, er rystet over, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at ansætte en person uden at se afgørende dokumentation.
Formanden for SIND, Mia Kristina Hansen, er rystet over, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at ansætte en person uden at se afgørende dokumentation.
Foto: Simon Steensen


Men faktisk har Regionen svært ved at tjekke, hvorvidt det er sket før - og hvor ofte. Det forklarer de i en mail til TV2 Fyn. 

Hvad tænker du om, at Psykiatrien i Region Syddanmark oplyser, at de ikke har mulighed for at tjekke, hvor mange ansatte der er, som aldrig har fået tjekket deres straffeattester eller uddannelsesbeviser?

- Det spørgsmål kan jeg slet ikke forholde mig til. Det har man tjek på. Det skal man have tjek på. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det er noget, der sker (at man ikke tjekker straffeattester eller uddannelsesbeviser, red.), siger Christina Bank og fortsætter:

- Jeg tænker, at regionen får strammet op, så de fremadrettet har mere styr på det her. Vi må have tillid til, at de generelt har kigget på straffeattesterne da medarbejderne blev ansat, og hvis der var en plet på dem(straffeattesterne, red.), at nogen så har tjekket om det er foreneligt med arbejdet her, siger hun. 

- Jeg synes, at det er rigtigt ærgerligt. Der skal ikke ske fejl, men der sker jo fejl alle steder. Jeg håber, at det bliver en læring til, at man måske kan styrke det, man gør, når man ansætter, i forhold til, hvordan man får tjekket, siger Helle Kruse Hansen. 

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Socialpædagogerne Lillebælt, som repræsentanter for netop den medarbejdergruppe, den bedrageridømte mand var en del af. Det har trods gentagne forsøg ikke kunnet lade sig gøre.

Kommenterer ikke på personalesager

TV 2 Fyn har anmodet om interview med medarbejdernes leder, oversygeplejersken på afdelingen, men Psykiatrien i Region Syddanmark afviser at kommentere på sagen.

- Vi forholder os ikke til personalesager i pressen og kommenterer derfor ikke på den konkrete sag og ønsker ikke at stille op til interview på den baggrund, skriver psykiatrien i Region Syddanmark på mail.

Psykiatrien oplyser i mailsvaret, at man altid har indhentet straffeattester efter en konkret vurdering og efter gældende regler.

Regionen har forklaret både personalet og TV 2 Fyn, at det ikke var praksis at indhente straffeattest før januar 2023 - en måned før, manden blev ansat. Men passer det?

- Er der tilfælde, hvor det viser sig, at vi har skønnet forkert er dette selvfølgelig uhensigtsmæssigt og beklageligt.

Psykiatrien oplyser samtidig, at selvom man ikke kan gennemgå samtlige personalemapper, er der nogle personalegrupper man med sikkerhed ved, har fået indhentet straffeattest.

- Særligt for vores retspsykiatriske afdeling har vi ved hver eneste ansættelse indhentet straffeattester. Og på samme måde i vores børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, hvor vi også har indhentet børneattester ved ansættelse af nyt personale.

- Vi har siden 2023 centralt administreret indhentning af straffeattester ved nyansættelser indenfor rammerne af den tværregionale retningslinje fra 2020.(...) Retningslinjen fastlægger, at vi skal hente straffe- og børneattester i forbindelse med alle nyansættelser. Vi er desuden forpligtede til altid at indhente referencer ved nyansættelser, skriver regionen videre.

Regionen ønsker ikke at kommentere på, hvorfor der ikke er indhentet dokumentation i den konkrete sag, men skriver:

- Vi mener ikke, at vi har brudt lovgivningen.
Oversigt

    Oversigt