Bedre trafikforhold i gade

Odense Kommune ændrer på trafikforholdene i den kritiserede Frederiksgade i Odense centrum.

Siden trafikomlægningerne i Odense i sommeren 2014, har der været meget kritik af forholdene for cyklister i Frederiksgade.

Flere cyklister har kritiseret, at det var farligt at cykle igennem gaden, samtidig med at to biler skulle passere hinanden.

Men nu har Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning fundet en løsning på problemet:

Cykelstien forlænges, strækningen, hvor der kun kan køre én bil mindskes, tung trafik ledes helt væk, og FynBus' chauffører skal koordinere kørslen bedre på strækningen.