I det fynske folks tjeneste

Bekymrede forældre på Odense-skole

Forældre til tale-, høre- og sproghæmmede børn i Odense er bekymrede. De frygter at børnene bliver flyttet fra deres specialskole.

02:23

Forældre til tale-, høre- og sproghæmmede børn i Odense er bekymrede. De frygter at børnene bliver flyttet fra deres specialskole.

1 af 2

I stedet kan de risikere at skulle gå i den almindelige folkeskole, hvor der ikke bliver taget særligt hensyn til deres handicap.

I december lavede politikerne en aftale om en ny skolestruktur i Odense. Her fremgår det klart at: "De eksisterende tale-høre- og sprogklasser flyttes sammen til Risingskolen for at holde den faglige ekspertise samlet."

Men på tirsdag skal politikerne børne- og ungeudvalget i Odense beslutte om de vil godkende, at der igangsættes en ny analyse af tale-sprog-høre-klasserne.

Blandt andet for at vurderer om nogle af eleverne vil have bedre af at komme tilbage i den almindelige folkeskole.

Og det gør forældrene utrygge.

Kommer fra flere kommuner

Lige nu er der 92 elever med tale, høre eller sprogproblemer på Ejbyskolen.

Eleverne kommer ikke bare fra Odense, men også fra andre fynske kommuner. Omkring halvdelen kommer fra andre kommuner.

Men flere af de andre kommuner er begyndt at trække deres elever hjem.