I det fynske folks tjeneste

Belysningsplan for Odense Kommune

Odense Kommune vil have styr på, hvordan belysningen langs byens veje og stier skal være. Derfor har kommunen lavet en samlet belysningsplan til at sikre den kønneste og bedste belysning.

Plan for belysning af Odenses veje og stier

Udskiftningen af lysarmaturer er kommet igang efter lægning af nye kabler de senere år.

Kommunen har manglet et redskab til at planlægge og udføre udskiftningen af nedslidt og forældet belysning, bla. så valget af armaturer ikke bliver for ensartet og monotont.

Eftersom udviklingen på området går stærkt skal planen revideres hvert femte år, så det sikres at ny og mere effektiv belysning tages i betragtning.

Planen udpeger områder, der skal behandles individuelt uf fra f.eks. arkitektoniske, historiske eller funktionelle hensyn.

Planen skal desuden sikre, at ny belysning, eller renovering af eksisterende, sker ud fra et helhedssyn og at der er sammenhæng mellem æstetik, funktionalitet og økonomi.

Læs mere om Odenses belysningsplan