Beredskabspris til Kwintet Kansas

Odense-virksomheden Kwintet Kansas modtager Odense Kommunes Beredskabspris for en ekstraordinære indsats, som firmaet har gjort på beredskabsområdet.

Prisen gives årligt til et firma eller en virksomhed i Odense Kommune, der på særlig vis har udvist kompetence og forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab.

- Kwintet Kansas A/S opfylder disse krav og hæver endvidere overlæggeren idet virksomheden har valgt ikke alene at opfylde myndighedernes krav, men yderligere at investere i brandsikkerheden ved hjælp af uddanne egne hjælperøgdykkere, lyder begrundelsen.

- Dette, samt virksomhedens vilje til samarbejde med Brandvæsnet, viser, at Kwintet Kansas A/S til fulde påtager sig ansvaret for, på betryggende vis, at drive virksomhed i Odense Kommune, lyder det videre.

Virksomheden modtager prisen ved Odense Brandvæsens nytårsparole lørdag middag.