Beredskabspris til Odins Bro

Odins Bro modtog lørdag årets Beredskabspris. Prisen gives til en virksomhed i Odense Kommune, der har udvist særlig forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab.

- Odins Bro hæver overlæggeren for sikkerhedstiltag, idet By- og Kulturforvaltningen har valgt ikke alene at opfylde myndighedskravene, men yderligere at investere i brandsikkerheden, lyder det i begrundelsen.

By- og Kulturforvaltningen har valgt ikke alene at opfylde kravene, men også yderligere at investere i brandsikkerheden. Der er installeret et frivilligt automatisk brandalarmeringsanlæg i broens teknikrum, og der er installeret et punktslukningsanlæg i de elektriske komponenter i bropillerne.

Borgmester Anker Boye overrakte lørdag prisen til By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

- Det har været afgørende fra begyndelsen, at Odins Bro kunne tilbyde en meget høj sikkerhed. Både i forhold til broens trafikkanter og den daglige drift. Det kan vi glæde os over, at den gør. Beredskabsprisen viser, at brandsikkerheden er på et meget højt niveau, og broen fungerer hver eneste dag til gavn for borgerne i almindelighed og bilisterne i særdeleshed, siger Jane Jegind.