Beslutning om obligatorisk erhvervspraktik udsættes

Venstres medlemmer af Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har foreslået, at der indføres obligatorisk erhvervspraktik for elever i 7. klasse. Det blev tirsdag ikke taget op i udvalget, fordi socialdemokraten Tim Vermund kom med et modforslag.

Venstres medlemmer af Børn- og Ungeudvalget Mark Grossmann og Marlene Ambo-Rasmussen har foreslået, at der indføres obligatorisk erhvervspraktik for folkeskolens elever i 7. klasse i Odense Kommune.

- Praktikforløb i skolens ældste klasser kan være med til at kvalificere de vejledningsforløb, der gennemføres igennem UU Odense og understøtte, at de unge i højere grad stifter bekendtskab med erhvervslivet i en tidlig alder, skriver Venstre i forslaget.

Skal styrke elevernes uddannelsesvalg

Formålet med erhvervspraktikken skal både være med til at styrke elevernes uddannelsesvalg og give dem kendskab til, hvad det vil sige at møde ind på et arbejde og at have et job, skriver de videre.

-  Det er centralt, at praktikforløbene er obligatoriske, så det ikke er op til den enkelte skole, at beslutte om det skal igangsættes, skriver Venstres udvalgsmedlemmer.

Børn- og Ungeforvaltningen skriver som orientering til dagsordenspunktet, at de ikke har kendskab til forskning, der underbygger etablering af en obligatorisk praktik. Forvaltningen gør opmærksom på, at en obligatorisk praktik formentlig vil betyde, at andre tiltag fravælges eller nedprioriteres.

Der skal tygges på modforslag

Rettelse
Der var ikke tale om en afvisning af forslaget om obligatorisk erhvervspraktik, men i stedet en udskydelse af diskussionen og beslutningen om det, da Socialdemokratiets Tim Vermund kom med et modforslag. TV 2/Fyn beklager fejlen i artiklen.

Der var på mødet bred enighed om, at erhvervspraktikken er vigtig, men afstemningen om at gøre erhvervspraktikken obligatorisk blev udskudt til efter sommerferien, da Odenses 1. viceborgmester, Tim Vermund, kom med et modforslag.

- Jeg kom med et forslag, som Venstre ville tykke på. Derfor besluttede vi ikke at tage noget op til afstemning før Venstres Mark Grossmann havde snakket med sit bagland og tygge på mit modforslag, siger Tim Vermund til TV 2/Fyn. 

Men Mark Grossmann vil dog stadig kæmpe for det forslag, der først var på dagsordenen:

- Mit argument er indtil da fortsat, at en obligatorisk erhvervspraktik vil lette en planlægning for de involverede parter, siger Mark Grossmann.

Aftale i Folketinget

Mark Grossmann henviser i øvrigt til, at Odense Kommune med obligatorisk erhvervspraktik kunne have været på forkant med en netop indgået aftale mellem regeringen og resten af folkeskoleforligskredsen, der består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen skal netop styrke praksisfaglighed i folkeskolen.

Med aftalen vil forligspartierne sikre, at undervisningen af de ældste elever i folkeskolen afspejler, at praksisfaglige evner vægter højt.

- Aftalen sikrer, at alle elever i udskolingen fremover får konkrete erfaringer med, hvad det vil sige at kunne et håndværk, står der i aftalen.

Støtte fra fagbevægelsen

Forslaget erhvervspraktik for folkeskolens 7. klasser har ellers fået en klar støtte fra LO Fyn.

- I LO Fyn har vi arbejdet for at få erhvervspraktikken genindført i lang tid, derfor er vi glade for forslaget, og glade for at politikerne lytter, skrev formand LO Fyn, Helle Nielsen, i en pressemeddelelse, der forslaget kom frem.

- Vi syntes det er en god start med at få 7. klasserne ud i erhvervspraktik. Det ekstremt vigtigt at de unge har mulighed for at lære arbejdsmarkedet at kende i en tidlig alder, siger Helle Nielsen.

LO Fyn støtter også, at gøre det obligatorisk for de skolerne at sende skolens børn afsted på skolepraktikken.

- Det er en rigtig god idé at gøre erhvervspraktikken obligatorisk, på den måde sikrer vi at alle børn kommer med, og får nogle praksisnære erfaringer om arbejdsmarkedet. Netop den praksisnære erfaring føre til evt. Fritidsjob eller måske en læreplads, siger Helle Nielsen.