I det fynske folks tjeneste

Bilist i Odense - er du tilfreds?

Vejene i Odense er i konstant forandring. Nu vil kommunen vide, om bilisterne føler sig godt nok orienteret.

Morgentrafik i Odense

Ensretninger, omkørsler og gadelukninger er blevet hverdagskost i Odenses bymidte, og hvis du har prøvet at være forvirret, når du skal finde rundt, er du nok ikke den eneste.

Men er det bare dig, der er gået glip af god information eller gør kommunen for lidt for at fortælle om ændringerne?

Odenses By- og kulturforvaltning vil i weekenden 2.-3. april tale med så mange bilister som muligt for at høre deres mening.
Det er studerende, der udfører arbejdet, og de vil dele flyers ud til folk eller placere dem i bilruden. Flyeren opfordrer bilister til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse fra By- og Kulturforvaltningen, som skal afdække behovet for information om trafikken i Odense. De studerende laver også interviews med bilisterne på stedet.

I spørgeskemaet får borgere, pendlere og besøgende i Odense mulighed for at fortælle om deres kendskab til den eksisterende trafikinformation og deres behov for yderligere viden. På baggrund af besvarelserne vil By- og Kulturforvaltningen forbedre eller udvikle nye tiltag, som gør det lettere at blive klog på trafikken i Odense.

- Der er ingen tvivl om, at Odense er presset trafikalt. Det kan ikke undgås, når vi skal bygge en letbane og lukke centrale veje samtidigt, men det øger kun behovet for relevant og tilgængelig information. Jeg håber, at mange vil tage imod vores flyer og udfylde skemaet, så vi kan gøre mest muligt for at mindske generne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Spørgeskemaet kan besvares på www.odense.dk/trafik (fra lørdag morgen).